Över 40 000 besök på webbstöd för vården

2019-02-22

Webbstöd för vården är ett verktyg för personal i hälso- och sjukvård och tandvård som möter patienter som utsatts för våld i nära relationer. Det har nu funnits i ett år och under 2018 hade det 41 467 sidvisningar.

Fotografi från mötet med AT-läkare om webbstöd för vårdenWebbstöd för vården har utvecklats av NCK i samarbete med Socialstyrelsen och innehåller faktatexter, fördjupningsfilmer, expertintervjuer och reportage i form av lärande exempel. Verktyget är uppdelat i fem delar:

  • Kunskap och utbildning
  • Rutiner och vårdprogram
  • Dokumentation och uppföljning
  • Samverkan och sekretess
  • Våldets effekter på hälsan

Stödet lanserades under 2018 genom regionala seminarier runt om i landet. Under året har webbstöd i vården haft 41 467 sidvisningar. Den mest besökta sidan är startsidan med 7 971 visningar och därefter kommer temasidan om att ställa frågan om våld.

Möte med AT-läkare

NCK arbetar med att sprida information om verktyget både till olika yrkesgrupper och på vårdutbildningar. Den 20 februari träffade Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK, AT-läkare på Akademiska sjukhuset för att berätta om webbstödet.

– I dag är alla medvetna om frågor kring våld i nära relationer, det är något man är uppmärksam på. Det som behövs är kunskap kring hur frågorna ska hanteras, webbstödet ger personalen trygghet, säger Åsa Witkowski.

Under föreläsningen ställde AT-läkarna frågor om sekretess och orosanmälningar och delade med sig av sina erfarenheter kring frågorna.

– Det är en bra barometer att höra vad de som arbetar kliniskt behöver. Det är ofta som vi får bra tips på vad som kan förbättras, säger Åsa Witkowski

Genom nära samarbete med de som arbetar kliniskt utvecklas webbstöd för vården löpande.

– Alla vill göra sitt bästa i sitt jobb, vi ska ge dem förutsättningarna, säger Åsa Witkowski.

Här hittar du webbstöd för vården

Nyheter