Nya filmer ska få fler att fråga om våld

2019-03-06

Nu finns det sex dramatiserade kortfilmer för socialtjänsten som på ett konkret sätt visar hur medarbetare kan ställa frågor om våld för att upptäcka våldsutsatthet. Syftet med filmerna är att ge underlag till diskussion om hur frågor om våld kan ställas rutinmässigt.  

Foto på Annika Engström, projektledareFilmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten och spänner över verksamheter som hemtjänst, daglig verksamhet och försörjningsstöd.

I tre av dem används det standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor som Socialstyrelsen har tagit fram.

– Det är värdefullt att det nu finns filmer för socialtjänsten om att ställa frågan om våld, vi vet att de är efterfrågade, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

Ger underlag för diskussion

Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. De är helt fristående och kan visas en och en. Varje film är cirka fyra till sex minuter lång och det finns diskussionsfrågor kopplade till dem. I filmerna är det yrkesverksamma från respektive verksamhet som spelar sig själva och skådespelare som spelar klienter eller brukare.

– Vi hoppas att filmerna ska ge underlag för diskussion om hur frågor om våld kan ställas rutinmässigt inom socialtjänsten. Det är också viktigt att knyta filmerna till den egna verksamheten och de förutsättningar som finns där, säger Annika Engström.

Sedan tidigare finns tolv filmer om att ställa frågan om våld inom hälso- och sjukvården och tandvården som är producerade av NCK.

De nya filmerna är producerade av NCK i samverkan med länsstyrelserna samt med stöd av Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten.

Se filmerna

Foto på filmerna

Nyheter