36 000 användare av webbkurs

2019-03-07

Webbkurs om våld har nu nått över 36 000 användare. Hälften av dem kommer från socialtjänsten, den näst största gruppen är personal från hälso- och sjukvården.

Illustration från webbkursen
Illustration från webbkurs om våld

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna webbkurs om våld för två år sedan. Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen har haft stor betydelse för att höja kunskapsnivån inte minst bland yrkesverksamma. Antalet användare har sedan starten ökat stadigt. Nästan hälften av de 36 000 användarna arbetar inom socialtjänsten.

– Det tillkommer nya användare på webbkursen hela tiden vilket är mycket glädjande. Det är viktigt att kunskap om våld sprids, då ökar möjligheterna att upptäcka om någon är utsatt för våld och att den som är utsatt får ett adekvat omhändertagande, säger Annika Engström, projektledare för webbkurs om våld.

Högskoleförordningen ställer krav 

Genom en förändring i högskoleförordningen som trädde i kraft 1 juli i fjol är kunskap om mäns våld mot kvinnor ett obligatoriskt krav i examensbeskrivningarna för sju program, däribland jurist-, läkare- och socionomutbildningarna.

– Studenter är en användargrupp som ökar och vi vet att man på flera universitets- och högskoleutbildningar planerar att använda webbkursen för att möta kraven i högskoleförordningen. Webbkursen är också ett viktigt verktyg i NCK:s utbildning för utbildare inom området mäns våld mot kvinnor, säger Annika Engström.

Nyheter