Migrationsverket informerar om Kvinnofridslinjen

2019-03-19

Migrationsverket sprider nu information om Kvinnofridslinjen på alla lokala kontor i landet i samarbete med NCK.

Foto på amningsrum hos Migrationsverket i Umeå med affisch om Kvinnofridslinjen.I Umeå finns kort med telefonnumret på en lång rad språk, berättar Magdalena Lee Sundqvist som jobbar på Migrationsverket på orten. Hon har fyllt på kortställen med informationsmaterial om den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen som finns i receptionen. I ett avskilt rum för kvinnor och små barn är affischer uppsatta.

Sedan en tid tillbaka finns ett nationellt beslut på Migrationsverket om att informera om stödtelefonen på samtliga kontor i landet.

– Det här är information som alla kvinnor kan behöva. Det är bra att Migrationsverket på det här viset markerar att utsatthet för våld är en viktig fråga som verket tar på allvar, säger Magdalena Lee Sundqvist.

Foto på informationskort om Kvinnofridslinjen i Migrationsverkets reception.Information på en mängd olika språk

Eva-Katarina Ekermann är verksamhetsexpert på avdelningen för nationell samordning på Migrationsverket.

– Tanken är att affischer exempelvis kan sitta på damtoaletterna och att visitkorten läggs i receptionerna. Vi arbetar sedan en tid tillbaka med att informera om våld och vad det får för konsekvenser eftersom förståelsen av vad som är våld ser olika ut i olika samhällen, säger Eva-Katarina Ekermann.

Kvinnofridslinjens telefonkort i visitkortsstorlek finns på 28 språk, inklusive punktskrift och förutom svenska. Det senaste tillskottet är en översättning till sydsamiska.

Kvinnofridslinjen drivs av NCK på uppdrag av regeringen. Det är kostnadsfritt att ringa och för den som inte talar svenska eller engelska kopplas en tolk in för trepartssamtal.

Nyheter