Nätverksträff för landets regioner

2019-03-25

Den 20 mars samlades det nationella nätverket för kvinnofridsfrågor i regionerna på NCK för att utbyta erfarenheter kring arbetet med kvinnofridsfrågor.
– Nätverksträffen är som en vitamininjektion, säger Agneta Haraldsson från Region Dalarna.

Foto på nationella nätverket för kvinnofridsfrågorEn gång per termin träffas de som ansvarar för kvinnofridsfrågor i sin region. Samtliga regioner i landet ingår i nätverket som har funnits sedan 2010. Gun Heimer, chef för NCK, inledde vårens träff genom att informera om vad som pågår på nationell nivå, där utveckling av universitetsutbildningar var en viktig punkt.

Träffarna är inte bara ett tillfälle för NCK att nå ut med information utan även en möjlighet att fånga upp önskemål och problem från regionerna.

– Vi kan använda nätverket för att ta upp och lösa problem nationellt. Regionerna kan lära av varandra genom att lyfta frågor och dela med sig av goda exempel och NCK kan bidra med lösningar, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.

Journalföring och sekretess

Under träffen diskuterades bland annat journalföring och sekretess, samarbete med socialtjänsten och hur hälso- och sjukvården kan jobba kring prostitution.

Foto på Agneta HaraldssonAgneta Haraldsson är utvecklingsledare i frågor kring våld i nära relationer i Region Dalarna, där hon jobbar med utbildning, strategiskt arbete och handledning. Hon har varit en del av nätverket sedan 2016 och har stor nytta av det i sitt arbete.

– Det bästa är att det verkligen är ett nätverk. Här hinner vi prata och diskutera med varandra och har möjlighet att utbyta erfarenheter. Det finns stor kompetens i gruppen. När man kommer hem känner man sig påfylld.

Och kontakterna är även värdefulla i det dagliga arbetet hemma i regionen.

– Man kan höra av sig till en kollega i en annan region be om hjälp och råd i specifika frågor, det är som en stor kunskapsbank, säger Agneta Haraldsson.

Nyheter