Modellkurs för universitetslärare klar

2019-04-10

Våren 2018 fick NCK uppdraget att utveckla en modellkurs för universitets- och högskolelärare för att ge dem kunskapsstöd i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  Uppdraget är nu slutfört och redovisat till regeringen i form av en modellkurs med två steg.

Under 2018 ändrades högskoleförordningen för åtta program: sjuksköterska, tandläkare, tandhygienist, fysioterapeut, socionom, läkare, jurist och psykolog. Programmen ska nu ha en obligatorisk del om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som ska examineras.

Som en del i ändringen fick NCK i uppdrag att utveckla en modellkurs för universitets- och högskolelärare inom ramen för ett regeringsuppdrag. Under hösten har NCK genomfört en pilotsatsning i samarbete med berörda program vid Uppsala universitet och tandläkarprogrammet vid Karolinska institutet.

Modell i två steg

Kursmodellen som tagits fram har två steg, för att lärare på universitet och högskola ska kunna sätta ihop kurser som är anpassade efter kunskapsbehovet på respektive program.

Foto på Gun Heimer, chef för NCK
Foto: Staffan Claesson

Steg ett är en basnivå som är öppen för alla som är berörda av förändringen i högskoleförordningen. Steg två innehåller fördjupad ämneskunskap som behandlar områden som att ställa frågan om våld, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som utsätts för våld och människohandel för sexuella ändamål.­­­­­

– NCK kan bidra med ämnes- och expertkunskap. Sedan är det varje programs uppdrag att bryta ner kunskapsmålet i delmål och ta fram kurser och examination som är anpassade till respektive utbildning, säger professor Gun Heimer, NCK:s chef.

Ansökan till höstens kurser är öppen.
Läs mer om de två kurstillfällena

Nyheter