Ny upplaga av NCK:s lärobok i vår

2019-04-15

NCK:s lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” revideras just nu och kommer i en ny upplaga senare i vår.

Bild på den nya lärobokenDet är en omfattande genomgång som görs av läroboken. Samtliga kapitel i boken revideras och uppdateras med de senaste forskningsrönen och lagändringarna på området, bland annat med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli i fjol.

Efter en ändring i Högskoleförordningen är det numera krav på att kunskap om våld ska ingå på en rad grundutbildningar. Studenter på åtta program måste ha kunskap om mäns våld mot kvinnor för att få examen. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandhygienist samt tandläkare.

Läroboken är en tvärvetenskaplig antologi och en viktig del i NCK:s uppdrag att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor. Den ger grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor.

Boken ges ut av Studentlitteratur och redaktörer är Gun Heimer, Annika Björck, Ulla Albért och Ylva Haraldsdotter från NCK. Kapitelförfattarna är experter inom sina respektive områden. Målgrupp är studenter, yrkesverksamma och ideellt engagerade. Läroboken används som kurslitteratur på NCK:s universitetskurser samt på kurser vid andra lärosäten.

NCK:s lärobok kom ut första gången 2003.

Nyheter