Tandläkarförbundet besökte NCK

2019-04-18

Nyligen besökte Pia Kollin, utredare på Tandläkarförbundet, NCK för att diskutera om hur förbundet kan arbeta vidare med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Hos Tandläkarförbundet, som har 6500 medlemmar, är våld i nära relationer ett prioriterat ämne.

– Det här en viktig fråga för oss eftersom tandläkare möter medborgare på regelbunden basis, säger Pia Kollin.

Pia Kollin som är utredare på Tandläkarförbundet.
Pia Kollin
 

I höstas hade Tandläkarförbundets skriftserie ”Kunskap och kvalitet” temat våld i nära relationer. Där beskrivs bland annat tecken och symtom hos patienter som är utsatta för våld och hur man som tandläkare ska agera. 

Förbundet har även gått ut med information till sina medlemmar om ”webbstöd för vården”, som NCK tagit fram tillsammans med Socialstyrelsen. Det ett kunskapsstöd för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård, där det bland annat finns filmer med exempel på hur tandläkare kan fråga sina patienter om våld.

– Det är bra att Tandläkarförbundet vill förstärka arbetet ute på klinikerna och vi kommer att ha ett fortsatt samarbete säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.

NCK:s Webbstöd för vården

NCK:s Webbstöd för vården och webbsida om tandvårdens ansvar för våldsutsatta patienter. 

Nyheter