Två seminarier med NCK i Almedalen

2019-06-03

NCK håller två seminarier under Almedalsveckan i Visby på Gotland i år. Det första seminariet handlar om chefer och kollegors betydelse för den som är utsatt för våld. Det andra om hur stödet och vården till barn och vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp kan stärkas. 

På onsdag 3 juli hålls det första seminariet "Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefer och kollegor hjälpa den som är utsatt för våld" som tar upp arbetsplatsens betydelse för den som är utsatt för våld.

I de flesta arbetsgrupper finns minst en kvinna som lever eller har levt i en relation där våld förekommer. Både chefer och förtroendevalda kan spela en viktig roll, och ett första steg är att skaffa sig kunskap om mäns våld mot kvinnor. 

Medverkande i seminariet: Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet, Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet samt Marcus Gustavsson, chef inom äldreomsorgen i Göteborgs stad.

Rätt till professionell vård

Det andra seminariet handlar om sexuella övergrepp. Var femte kvinna och var tjugonde man har någon gång utsatts för ett sexuellt övergrepp. Majoriteten av dem utsattes redan som barn. 

Den som har utsatts har rätt att få professionellt stöd och vård oavsett ålder, och oavsett var han eller hon bor. Tyvärr är det inte så i dag. Under seminariet ställs frågan hur stödet och vården till barn och vuxna som har utsatts kan stärkas. 

Medverkar gör Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, Gun Heimer, professor och chef för NCK, Laura Korhonen, professor och centrumchef för Barnafrid, Maria Schillaci, psykolog och utredare vid Barnafrid samt Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet.

Gun Heimer medverkar även vid Brottsofferjouren Sveriges seminarium "Våldet går inte i pension – hur kan äldre få ett liv fritt från våld?" onsdag 3 juli. Åsa Witkowski medverkar också i ytterligare ett seminarium. Det arrangeras onsdag 3 juli av Föreningen Tillsammans och Stockholms Tjejjour och har rubriken "Uppdrag trauma – från vittnesmål till behandling".

Seminarierna sänds live av Uppsala universitet.

Fotografi på Almedalen
Almedalen i Visby. Foto: Mikael Wallerstedt / Uppsala universitet

FAKTA

Onsdag 3 juli kl 11:00 – 12:00
"Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefer och kollegor hjälpa den som är utsatt för våld"
B-huset, Sal B23, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Almedalsprogrammet
Inspelning av NCK:s seminarium i Almedalen om att som chef ställa frågor om våld till medarbetare på Uppsala universitets videoportal Medfarm play

Torsdag 4 juli kl 09:00 – 10:30
"Spetskompetens eller bredd? Hur kan vi stärka stödet till vuxna och barn efter sexuella övergrepp?"
B-huset, Sal B23, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Almedalsprogrammet
Inspelning av NCK:s seminarium i Almedalen om sexuella övergrepp på Uppsala universitets videoportal Medfarm play

Nyheter