Filmer om att fråga om våld syntolkade

2019-06-18

Utbildningsfilmerna om att ställa frågor om våld riktade till yrkesverksamma inom kommunen finns nu i syntolkade versioner. Det betyder att personer med begränsad syn kan ta del av dem. Filmerna har sedan tidigare textning på svenska och engelska.

De sex dramatiserade filmerna ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten och spänner över verksamheter som hemtjänst, daglig verksamhet och försörjningsstöd. Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen.

I filmerna är det yrkesverksamma från respektive verksamhet som spelar sig själva och skådespelare som spelar klienter eller brukare.

De syntolkade filmerna möter kravet på tillgänglighet som har skärpts genom EU-direktivet om tillgänglighet. I Sverige genomförs direktivet genom en lag som började gälla den 1 januari i år.

Filmen nedan är syntolkad.
NCK:s webbsida i webbstöd för kommuner med samtliga utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld inom socialtjänsten. 

Nyheter