Chefer bör ställa frågor om våld till anställda

2019-07-03

I panelsamtalet under NCK:s Almedalsseminarium om hur chefer och kolleger kan hjälpa den som är utsatt för våld lyftes hur viktigt det är att våga ställa frågor om våld.

Medverkande vid seminariet om chefers möjligheter att upptäcka våldsutsatthet som genomfördes under Almedalsveckan
I NCK:s seminarium "Tryggare på jobbet än hemma?" medverkade Åsa Witkowski, NCK, Ann Johansson, Vårdförbundet och Marcus Gustavsson, Göteborgs stad. 

Onsdagen 3 juli anordnade NCK seminariet ”Tryggare på jobbet än hemma? Så kan chefer och kollegor hjälpa den som är utsatt för våld" i Almedalen. Medverkade gjorde Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK:s patientverksamhet, Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet samt Marcus Gustavsson, chef inom äldreomsorgen i Göteborgs stad.

I de flesta arbetsgrupper finns minst en kvinna som lever eller har levt i en relation där våld förekommer. Varningssignaler som man ska vara uppmärksam på är till exempel upprepad korttidsfrånvaro, svårigheter att lägga om schema och att den anställda inte vill delta i aktiviteter utanför arbetstid. Både chefer och förtroendevalda kan spela en viktig roll, och ett första steg är att skaffa sig kunskap om mäns våld mot kvinnor.

– Märker vi att någon är våldsutsatt så påverkar det arbetsmiljön, därför är det en facklig fråga och det är viktigt att fackligt förtroendevalda får utbildning inom området, sa Ann Johansson, Vårdförbundet, under panelsamtalet.

Frågor om våld bör ställas rutinmässigt

Samtliga i panelen var överens om att frågor om våld bör ställas rutinmässigt av chefer men att det inte alltid görs på grund av osäkerhet.

– Alla chefer måste inse att den enda metoden är att fråga, sa Marcus Gustavsson, Göteborgs stad.

Men ställer man frågan så måste man även kunna hantera svaret och som chef behöver man ha backning i frågan. Det var något som togs upp både i panelen och bland publiken.

– Stöd måste finnas för att chefer ska våga agera. Man måste som chef öva sig på att ta svåra samtal, sa Ann Johansson.

Ökad medvetenhet om våld i nära relationer

Paneldeltagarna tog även upp att det är numera är vanligare att prata om våld och att det finns en större medvetenhet än tidigare, bland annat på grund av #metoo.

– Det märks ett ökat intresse för det här arbetet. Allt fler har blivit medvetna om att våldsutsatta kvinnor behöver stöd från olika håll. Nu under våren har det uppmärksammats i flera olika fackliga tidningar, sa Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.

Inspelning av NCK:s seminarium i Almedalen om att som chef ställa frågor om våld till medarbetare på Uppsala universitets videoportal Medfarm play

NCK:s webbsida med nyhet om Almedalsseminariet om vård vid sexuella övergrepp

FAKTA:

Här kan du som arbetsgivare och personal hitta kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Webbplatsen Webbkurs om våld
Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbplatsen Kvinnofridslinjen 020-505050  
Nationell stödlinje för våldsutsatta. Även anhöriga och personal som möter våldsutsatta kvinnor är välkomna att ringa.

NCK:s kunskapsbank  
Webbsidor för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns bland annat ämnesguider, litteraturtips och en mängd publikationer.

Nyheter