Vård vid sexuella övergrepp i fokus på seminarium

2019-07-04

Vid NCK:s Almedalsseminarium om omhändertagande vid sexuella övergrepp poängterades bland annat vikten av att ha tillgång till samma vård och omhändertagande oavsett var i landet man bor.

Medverkande vid seminariet om sexuella övergrepp under Almedalsveckan på Gotland.
Laura Korhonen, Barnafrid, Åsa Witkowski, NCK och Maria Schillaci, Barnafrid medverkade.

4 juli anordnade NCK tillsammans med Barnafrid seminariet ”Spetskompetens eller bredd? Hur kan vi stärka stödet till vuxna och barn efter sexuella övergrepp?”. Medverkade gjorde Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, Gun Heimer, professor och chef för NCK, Laura Korhonen, professor och centrumchef för Barnafrid, Maria Schillaci, psykolog och utredare vid Barnafrid samt Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet.

Rektor Eva Åkesson inledde seminariet med att tala om vikten av utbildning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Efterfrågan på utbildningar inom området har ökat i takt med att medvetenheten om våldet har ökat.

– Genom utbildningarna tar vi vid Uppsala universitet vårt ansvar. Vi gör det eftersom vi ser det som en livsavgörande insats till nytta för många människor.

Koppling mellan utsatthet och ohälsa

Eva Åkesson tog även upp NCK:s befolkningsundersökningen "Våld och hälsa" från 2014 som visar på att var femte kvinna och var tjugonde man någon gång i livet har utsatts för sexuella övergrepp. Kopplingen mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet är stark både för kvinnor och män.

Gun Heimer som är chef för NCK under seminariet på Almedalsveckan.– Studien visar att det är väldigt viktigt att vi hittar barnen som utsätts för sexuellt våld, kommenterade Gun Heimer, professor och chef för NCK.

Panelen poängterade vikten av att frågor om våld ställs rutinmässigt till patienter.

– Vi måste sluta prata om hur svårt det är att ställa frågan. Vi i sjukvården frågar patienter om nästan allting. Vi frågar om alkohol och könssjukdomar, varför skulle det vara svårare att fråga om våld? sa Gun Heimer.

Lika vård över hela landet lyftes fram

Behövs det då spetskompetens eller bredd i omhändertagandet efter sexuella övergrepp? Panelen var överens om att bredden är väldigt viktig. Alla våldsutsatta ska kunna få professionell vård och omhändertagande där de yrkesverksamma har samma grundkunskaper.

– Det är oerhört viktigt att göra rätt i det akuta omhändertagandet efter ett sexuellt övergrepp, sa Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet.

Laura Korhonen från Barnafrid pekade på att de som är utsatta för övergrepp inte är en homogen grupp. Det finns de som behöver spetskompetens men de finns även de som inte behöver det.

– Komplexa frågor kan aldrig lösas med enkla medel, sa hon.

Vikten av att vården ska vara lika oavsett var man bor i landet och att spetskompetensen även når utanför storstadsregionerna lyftes även under samtalet.

– I dag beror det väldigt mycket på var du bor vad du får för stöd efter ett sexuellt övergrepp, sa Maria Schillaci från Barnafrid.

Ökad medvetenhet om våld i nära relationer 

Maria Schilliaci tog upp webbutbildningar som ett bra exempel på att ett brett och enkelt sätt utbilda yrkesverksamma över hela landet.

Förändringen i högskoleförordningen, där kunskap om mäns våld mot kvinnor numera är ett obligatoriskt ämne på åtta universitets- och högskoleprogram, togs även upp som ett exempel på att vi redan nu kan se tecken på förändring. Även #metoo togs upp som en anledning till att det pratas mer om våld.

– Vi står inför ett paradigmskifte, sa Maria Schillaci.

Inspelning av NCK:s seminarium i Almedalen om sexuella övergrepp på Uppsala universitets videoportal Medfarm play

NCK:s webbsida med nyhet om Almedalsseminariet "Tryggare på jobbet än hemma".

Nyheter