NCK har medverkat i europeisk konferens

2019-08-28

NCK har medverkat i den europeiska konferensen ”Third European Conference on Domestic Violence” i Norge 1–4 september för att presentera ny forskning samt erfarenheter av att utbilda om mäns våld mot kvinnor genom webbkursen om våld.

Konferensen samlade forskare, professionella, beslutsfattare och ideella under fyra dagar i Oslo. Från NCK medverkade Annika Engström, projektledare, och Mariella Öberg, läkare och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Annika Engström som är projektledare på Nationellt centrum för kvinnofrid.Annika Engström presenterade erfarenheter om webbkurs om våld som nu nått nära 43 000 användare. Föreläsningen hölls i symposiet "Training professionals for working with DV" där NCK samarbetar med Institutet för hälsa och välfärd i Finland och forskare från Finland.

Mariella Öberg som är läkare och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.Mariella Öberg presenterade delar av sin forskning om kvinnors erfarenheter av våld med en vetenskaplig poster. Titeln är "Sexual violence against women in Sweden – associations with combined severe childhood violence and sociodemographic factors".

Mötesplats för kunskapsområdet

Bakom konferensen stod Norwegian Social Research (NOVA) vid Oslo Metropolitan University och det nationella centret Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS). Den första europeiska konferensen hölls 2015 i Belfast i Nordirland. Syftet är att öka medvetenheten om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt sprida forskning och utbyta erfarenheter.

Webbplatsen för konferensen Third European conference on Domestic Violence

Nyheter