Ny kurs om våld ges på avancerad nivå

2019-09-16

NCK ger under våren för första gången en universitetskurs på avancerad nivå. Det är en tvärvetenskaplig kurs med fokus på särskilt sårbara grupper.

Kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet” på 15 högskolepoäng ges på halvfart under vårterminen 2020. För att gå kursen krävs kandidatexamen. Det är även en fördel med grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer då kursen är på avancerad nivå.

Syftet med kursen är att kunna stärka yrkesverksamma i arbetet med våldsutsatta personer som är i en särskilt sårbar position. Det kan bland annat handla om att ha en funktionsvariation, att vara utsatt för hedersrelaterat våld, att vara hbtq-person eller att vara i missbruk.

Ulla Albért, utbildningschef på Nationellt centrum för kvinnofrid– Det är viktigt att öka kunskapen om våldsutsatta i särskild sårbarhet så att stödåtgärder inkluderar även dem. Kunskapen kan också användas för att motverka våldet på längre sikt, säger Ulla Albért, utbildningschef på NCK.

Kursen har liksom NCK:s övriga universitetskurser ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

– Vi hoppas på sökanden från olika områden som har ett intresse och behov av att fördjupa sig i ämnet, säger Ulla Albért.

Sista ansökningsdag är 15 oktober.

NCK:s webbsida om kursen på avancerad nivå med fokus på särskild sårbarhet

Nyheter