NCK med i internationell konferens

2019-09-17

NCK har medverkat i den internationella konferensen ”#MeToo Moving forward” i Reykjavik 17–19 september för att presentera utbildningsverksamheten och för att lyfta fram betydelsen av kunskap i arbetet med att förebygga och upptäcka våldsutsatthet.

Konferensen undersökte uppropet #metoo som drog igång i sociala medier 2017. Uppropet spreds över hela världen och konferensen diskuterade bland annat vilken inverkan det har haft på olika samhällen. I synnerhet uppmärksammades ungdomars erfarenheter.      

Konferensen samlade forskare, professionella, beslutsfattare och opinionsbildare från främst de nordiska länderna. Från NCK medverkade Ulla Albért, utbildningschef och Annika Engström, projektledare.

Lyfte vikten av utbildning om våld

Ulla Albért föreläste om vikten av utbildning i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Ulla Albért betonade betydelsen av att sätta in trakasserier i sitt sammanhang, att förekomst och konsekvenser beskrivs samt att ett arbete mot skadliga attityder och värderingar Ulla Albért, utbildningschef, och Annika Engström, projektledare, i Reykjavikbedrivs.

– Jag lyfte även vikten av att utbildning på alla nivåer bygger på vetenskaplig forskning eftersom det förekommer mycket tyckande inom detta kunskapsområde. NCK har en lång och gedigen erfarenhet av att bygga utbildning där detta beaktas, säger Ulla Albért.

Annika Engström föreläste under rubriken ”Can we expect health care staff to ask patients about exposure to violence if they are subjected to violence themselves?”. Hon berättade även om erfarenheter från webbkursen om våld som nu nått 43 000 användare samt om Kvinnofridslinjen dit även yrkesverksamma, däribland chefer, kan ringa för att få råd och stöd.

Konferensen var en del i programmet för det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2019.    

Konferensens webbplats #metoo Moving forward

illustration med konferensens logotype

Nyheter