Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen höll pressträff på NCK

2019-09-18

På onsdagen 18 september presenterade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen regeringens budgetproposition för 2020 på Nationellt centrum för kvinnofrid.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen på pressträff i NCK:s utbildningssal

– Som jämställdhetsminister känns det fint att vara just på Nationellt centrum för kvinnofrid som gör ett oerhört viktigt arbete både med stöd till våldsutsatta och med att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. De driver hela tiden på för att utvecklingen ska gå framåt, för att vi ska bekämpa våldet, sa Åsa Lindhagen.

Regeringen har sedan tidigare beräknat 290 miljoner kronor för genomförandet av jämställdhetspolitiken och i budgetpropositionen för 2020 har det tillförts ytterligare 155 miljoner kronor som ska gå till insatser mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Nyheter