Arbetsgivaransvar togs upp på regionernas nätverksträff

2019-10-01

I slutet av september samlades det nationella nätverket för kvinnofridsfrågor i regionerna på NCK för att utbyta erfarenheter kring arbetet med kvinnofridsfrågor. Åsa Mattsson från Region Jämtland Härjedalen berättade hur de arbetar med arbetsgivarens ansvar för våldsutsatta medarbetare.

En gång per termin anordnar NCK en nätverksträff för de personer som ansvarar för kvinnofridsfrågor i sin region. Samtliga regioner i landet ingår i nätverket som har funnits sedan 2010. Åsa Mattson arbetar som samordnare för våld i nära relationer i Region Jämtland Härjedalen och har varit del av nätverket sedan 2016.

Åsa Mattsson som är regionsamordnare för våld i nära relationer Jämtland Härjedalen– Det är ett nätverk som man kan använda i sin vardag. Ofta är man ensam eller ett fåtal som arbetar med frågan i regionen. Här får man kunskap och fler personer att bolla med, säger Åsa Mattson.

Hon höll i en av programpunkterna där hon presenterade hur Region Jämtland Härjedalen arbetar för att fånga upp våldsutsatta medarbetare. År 2016 började regionen sitt arbete med att införa rutinmässiga frågor om våldsutsatthet till sina medarbetare.

–  Är man våldsutsatt så kommer det att påverka arbetsförmågan. Det påverkar även andra medarbetare och arbetsmiljön. Det går inte som arbetsgivare att säga att det är ett problem som tillhör fritiden, säger Åsa Mattson.

Som ett första steg i arbetet utbildades personalkonsulterna i regionen i frågan. Även cheferna har erbjudits utbildning.

–  Många av de chefer som valde att gå kursen var de som hade haft erfarenheter av medarbetare som varit våldsutsatta, säger Åsa Mattson.

Frågor om våld ingår i regelbundna medarbetarsamtal

Frågor om våld ingår numera i medarbetarsamtal och rehabsamtal och även i de hälsosamtal som sköts av företagshälsovården.

– Det var en kompetens som efterfrågades när det gjordes en upphandling av företagshälsovård, säger Åsa Mattson.

Samtidigt som projektet med arbetsgivaransvaret drogs igång började regionen även arbeta för att frågor om våld ska ställas rutinmässigt till patienter i hälso- och sjukvården. De båda projekten har fått drivkraft från varandra och frågan har fått mer uppmärksamhet.

Nästa steg är att se till att chefsutbildningen blir obligatoriskt istället för frivillig.

–  Arbetsgivaren är så viktig. Jobbet kan vara den enda egna arenan man har som våldsutsatt, säger Åsa Mattson.

Nyheter