NCK utbildar polisens utredare

2019-11-06

Polismyndigheten har under året påbörjat en extra satsning på brott mot särskilt utsatta brottsoffer och Nationellt centrum för kvinnofrid har fått i uppdrag att utbilda nyrekryterade utredare i brott i nära relationer. I slutet av oktober startade en kurs för utredare inom Region Syd och Region Mitt.

Ulla Albért, utbildningschef på NCK
Ulla Albért

Polismyndighetens satsning på brott mot särskilt utsatta brottsoffer gäller brott i nära relation, våldtäkt, våld mot barn och sexualbrott mot barn. Totalt ska cirka 350 personer rekryteras och utbildas. Nationellt centrum för kvinnofrid har uppdraget att utbilda utredare inom polisens Region Syd och Region Mitt i utredningsmetodik för brott i nära relationer.

– Vi har under flera år haft universitetskurser för polisen men den här kursen är särskilt till för de som är nya inom området brott i nära relationer, säger Ulla Albért, utbildningschef på NCK.

Tre veckor lång kurs för polisens utredare

Kursledare är Maria Norlin, som tidigare arbetat som polis och har mångårig erfarenhet som utredare inom brott i nära relationer.

Maria Norlin som leder kursen för polisens utredare
Maria Norlin
 

– Det är ett av de svåraste brotten att utreda. Dels på grund av att förövaren är någon som man har känslomässiga band till men också för att våldet i en nära relation blir normaliserat och brottsoffret inte alltid till fullo kan se vad hon har varit utsatt för.

Kursstarten i slutet av oktober inleddes av överåklagare Eva Lundström, chef för Åklagarområde Mitt och professor Gun Heimer, chef för NCK. Under den tre veckor långa kursen föreläser representanter från olika delar av rättsväsendet, som polis, åklagare och advokat. Dessutom medverkar även experter från hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

– Deltagarna får lära sig om våld i nära relationer och om hela gången genom rättsväsendet. De får en insikt om hur våldet påverkar brottsoffret och vad utredare kan göra om brottsoffret inte vill medverka, säger Ulla Albért.

Konkret kunskap om våld att använda i yrket

En av deltagarna på kursen är Frida Celander som har arbetat som utredare inom Region Syd i sex månader. Hon har läst sociologi med inriktning på juridik och har tidigare arbetat inom socialtjänsten och på tingsrätten. Hon tycker att kursen är på precis rätt nivå.

Frida Celander som är en av deltagarna på kursen
Frida Celander

– Den är på min nivå, där jag är idag. Det är bra att ha hunnit jobba lite innan. Kursen ger kött på benen och man tänker mycket på sina egna ärenden.

Frida Celander tycker att hon efter de tre första kursdagarna fått konkret kunskap som hon kommer att ha användning för i arbetet.

– Jag har fått många tips, till exempel kring hur man kan lägga upp förhör. Det är också intressant att en advokat är med. Att få se det från andra sidan.

När kursen är avslutad kommer den att utvärderas.

– Vi har redan fått en förfrågan inför nästa år men först vi vill kvalitetssäkra genom att göra en utvärdering, säger Ulla Albért.

Nyheter