100 universitets- och högskolelärare utbildas om våld

2019-11-07

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet ger under hösten landets första högskolepedagogiska kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Totalt kommer 100 universitets- och högskolelärare och programansvariga att utbildas om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson i NCK:s utbildningssal

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer nu är obligatorisk. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Från 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist.

Nationellt centrum för kvinnofrid har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat en modellkurs för universitets- och högskolelärare. Under hösten kommer 100 högskole- och universitetslärare och programansvariga att utbildas inom kunskapsområdet vid Uppsala universitet.

Rektor Eva Åkesson inledde kursstart på NCK

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet, inledde kursstarten 6 november. 

– Så vitt jag vet är Sverige först ut i världen med att föra in kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som examensmål.  Att det är här i Uppsala den första högskolepedagogiska kursen inom området tar form är ingen överraskning. Här har vi några av Sveriges främsta forskare och utbildare inom området och Nationellt centrum för kvinnofrid är expertcentrum för dessa frågor i Sverige.

Professor Gun Heimer, chef för NCK, välkomnar förändringen i högskoleförordningen.

– Det är viktigt att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingår i grundutbildningen för relevanta yrkesgrupper. Det är något vi på NCK har jobbat med många år. Kunskap är en förutsättning för förändring och det är nödvändigt att nå ut till de yrkesgrupper som möter brottsoffer i sitt dagliga arbete.

Kursmodell med två steg

Kursmodellen som tagits fram har två steg för att lärare på universitet och högskola ska kunna sätta ihop kurser som är anpassade efter kunskapsbehovet på respektive program.

Steg ett är en basnivå som är öppen för alla som är berörda av förändringen i högskoleförordningen. Steg två innehåller fördjupad ämneskunskap som behandlar områden som att ställa frågan om våld, hedersrelaterat våld och förtryck, barn som utsätts för våld och människohandel för sexuella ändamål.­­­­­

– NCK kan bidra med ämnes- och expertkunskap. Sedan är det varje programs uppdrag att bryta ner kunskapsmålet i delmål och ta fram kurser och examination som är anpassade till respektive utbildning, säger professor Gun Heimer, NCK:s chef.

Nyheter