Paket med kunskap om våld till tusen chefer i Uppsala

2019-11-25

På FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor, 25 november, delade Länsstyrelsen Uppsala i samarbete med NCK ut de första av totalt tusen bok- och utbildningspaket till chefer i Uppsala län.

– Utbildning är nyckeln för att förbättra för våldsutsatta kvinnor, säger Gun Heimer, professor och chef för NCK.

Mariet Ghadimi från TRIS, landshövding Göran Enander, Gun Heimer från NCK och Eva Lundström från åklagarmyndigheten
Mariet Ghadimi från TRIS, landshövding Göran Enander, Gun Heimer från NCK och Eva Lundström från Åklagarmyndigheten. 

Satsningen ”Bokpaket till 1000!” riktar sig till tusen chefer inom kommunerna i länet, universiteten, Polisen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt hälso- och sjukvården och tandvården i Region Uppsala. I paketet finns utbildningsmaterial om våld med särskild fördjupning om hedersrelaterat våld och förtryck.

Utdelning av paket under seminarium

utbildningspaket som delades ut av länsstyrelsen i Uppsala länDe första paketen delades ut 25 november då Länsstyrelsen i samarbete med NCK anordnade ett seminarium på Uppsala slott om vad som görs i länet i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Landshövding Göran Enander inledde dagen.

– Våldet mot kvinnor finns överallt och i alla samhällsklasser. Därför måste kunskapen spridas brett.

Eva Lundström, överåklagare och områdeschef för Region Mitt berättade om hur polis och åklagare arbetar med brott i nära relationer och vilka framgångsfaktorer som finns i utredningsarbetet.

– Vi måste varje dag jobba på att kvinnor ger oss förtroende så att de kommer till oss, sa hon.

Mariet Ghadimi från TRIS (Tjejers rätt i samhället) talade om hedersrelaterat våld och förtryck och betonade att det är viktigt att sätta in insatser redan i förskolan för att kunna förändra attityder kring heder.

Dagligt arbete att upptäcka våld

Gun Heimer, chef för NCK, avslutade förmiddagen genom att påminna om det arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som har gjorts i Sverige under de senaste decennierna.

– Vi måste arbeta långsiktigt och uthålligt mot våldet. Det händer mycket i frågan och det händer över tid, sa hon.

Tanken är att alla chefer som tar emot bok- och utbildningspaketet ska se till att kunskapen sprids och används på de olika arbetsplatserna. Målet är att alla yrkesverksamma som möter någon som har utsatts för våld ska ha kunskap och veta vad de ska göra.

– Det är i vardagen våldet sker och det är i det dagliga arbetet det kan upptäckas och motverkas, säger Gun Heimer.

Gun Heimer från NCK delar ut utbildningspaket

Nyheter