Nytt magasin om våld riktat till vården ute

2019-12-10

Nu finns ett nytt nummer av magasinet ”Att arbeta mot våld”. Det vänder sig den här gången till dig som arbetar inom vården.

Det tredje numret i serien har vården som tema. Magasinet skickas ut till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Karin Sandell, informationschef på NCK– Vår förhoppning är att reportagen ska fungera som inspiration och ge tankar och idéer till nya arbetssätt, säger Karin Sandell, informationschef på Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Innehållet bygger på material från NCK:s webbstöd för vården, som utvecklats i samråd med Socialstyrelsen. Reportagen handlar bland annat om Folktandvården i Uppsala, som var först i landet med att införa ett skyddat sökord för våldsutsatthet i nära relationer, om hur BUP i Östersund genomfört ett kunskapslyft med hjälp av webbkursen om våld och hur mödravården är en föregångare i att fråga om våld.

– Vi vill lyfta fram det viktiga det viktiga arbete som utförs i regioner i hela landet. Med kunskap och rutiner ökar våra möjligheter att upptäcka våldet.

Fakta

Magasinet "Att arbeta mot våld" tema vården innehåller exempelvis fakta om kopplingarna mellan utsatthet för våld och hälsa samt lärande exempel från vårdens arbete med patienter som utsätts för våld. 

Sedan tidigare finns två nummer av magasinet som handlar kommunernas arbete, bland annat om arbetet med grupper som befinner sig i särkild sårbarhet. 

Samtliga magasin går även att beställa kostnadsfritt genom att mejla info@nck.uu.se

 NCK:s webbsida med magasinet "Att arbeta mot våld" tema vården 

NCK:s webbsida med två utgåvor av magasinet "Att arbeta mot våld" anpassade för kommunerna

bild på magasinet om våld

Nyheter