Mer än 450 har utbildats under året

2019-12-18

Över 450 studenter och yrkesverksamma har gått utbildningar på NCK under 2019. Förutom ordinarie kursprogram har tre helt nya utbildningar startat.

Föreläsning i utbildningssalen på Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid har lång erfarenhet av att utbilda både studenter och yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sedan många år tillbaka ger NCK två gånger per år en grundkurs på 7,5 hp vid Uppsala universitet och en tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma på 15 hp. Dessutom medverkar NCK på ett flertal yrkesutbildningar vid Uppsala universitet och ger uppdragsutbildningar för olika yrkesgrupper.

Under 2019 har tre helt nya utbildningar getts på NCK och totalt har över 450 studenter och yrkesverksamma utbildats. En av de största satsningarna har varit landets första högskolepedagogiska kurs inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kunskap om våld är obligatorisk på utbildningar

Sedan 2018 är examensordningen i högskoleförordningen ändrad för en rad utbildningar, så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer nu är obligatorisk. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. Från 2019 gäller kunskapskravet även utbildning till tandhygienist.

Med anledning av detta har NCK har inom ramen för ett regeringsuppUlla Albért som är utbildningschef på NCKdrag utvecklat en modellkurs för universitets- och högskolelärare. Under hösten har närmare 100 högskole- och universitetslärare och programansvariga från hela landet utbildats inom kunskapsområdet.

– Vi har haft ett högt söktryck och kursen kommer att ges igen under vårterminen, säger Ulla Albért, utbildningschef på NCK.

NCK utbildare polisens utredare

Under året har Polismyndigheten gjort en satsning mot brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Totalt ska cirka 350 personer rekryteras och utbildas och Nationellt centrum för kvinnofrid fick under 2019 i uppdrag att under hösten utbilda utredare inom polisens Region Syd och Region Mitt i utredningsmetodik för brott i nära relationer.

I maj gav NCK för första gången en valbar fördjupningskurs på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. NCK undervisar sedan tidigare på programmet men det har funnits önskemål om en fördjupning i ämnet. Den nya kursen behandlar omhändertagande vid våldsutsatthet och sexuella övergrepp och den omfattar även våldsutsatta personer som tillhör särskilt sårbara grupper. Det handlar till exempel om barn, att vara utsatt för hedersrelaterat våld eller att vara i missbruk.

Gun Heimer som är NCK:s chefÄven vårterminen 2020 innehåller en helt ny kursstart. NCK ger då för första gången en universitetskurs på avancerad nivå, ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet”. Syftet med kursen är att kunna stärka yrkesverksamma i arbetet med våldsutsatta personer som är i en särskilt sårbar position.

– Utbildning är nyckeln för att förbättra för våldsutsatta kvinnor. Vi måste arbeta långsiktigt och uthålligt mot våldet, säger Gun Heimer, professor och chef för NCK.

NCK:s webbsida om utbildningar som ges 

Nyheter