50 000 har gått webbkurs om våld

2020-01-21

Webbkursen om våld, som ger grundläggande kunskap om våld i nära relationer, har nått 50 000 användare. Hälften av dem kommer från socialtjänsten, den näst största gruppen är personal från hälso- och sjukvården samt tandvården.

En dator som visar en sida i webbkurs om våld

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna Webbkurs om våld för drygt tre år sedan. I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Kursen har haft stor betydelse för att höja kunskapsnivån, i synnerhet bland yrkesverksamma, och antalet användare har sedan starten ökat stadigt. 48 procent av användarna arbetar inom socialtjänsten och 16 procent kommer från hälso- och sjukvården samt tandvården.

Annika Engström som är projektledare för webbkursen om våld– I takt med att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammas mer i samhället har även efterfrågan på baskunskaper om våld ökat bland yrkesverksamma, säger Annika Engström, projektledare för webbkurs om våld på NCK.

Det stora antalet användare har överraskat webbyrån Houdini i Stockholm, som har producerat kursen.

– Att en interaktiv utbildning når 50 000 användare är en enorm framgång, och något få andra liknande utbildningar kan skryta med! Det betyder att innehållet i Webbkurs om våld upplevs som relevant och angeläget av användarna men det är också ett bevis på hur viktigt det är att aktivt arbeta med att nå ut till målgruppen efter lansering, säger Magnus Seter, utbildningsproducent på Houdini.

Stor utbildningssatsning om våld i Norrtälje 

I Norrtälje kommun har politikerna beslutat att alla yrkesverksamma och förtroendevalda ska ha grundläggande kunskap om våld i nära relationer. I satsningen som startade vid årsskiftet 2017-2018 används webbkursen om våld. Omkring 1 000 personer, hälften av personalstyrkan och en del av de förtroendevalda, har nu utbildats.

Charlie Lundgren är strateg mot våld i nära relation på avdelningen Trygg i Norrtälje kommun på kommunstyrelsekontoret i Norrtälje.

– Webbkursen har spelat en jättestor roll för oss. Att materialet fanns och var så gediget gjorde att vi kunde starta med utbildningarna direkt. Tillgängligheten på webben har också varit betydelsefullt och även att den är möjlig att skräddarsy efter verksamheternas behov. Det väger tungt att kursen är baserad på forskning och har NCK, Socialstyrelsen och länsstyrelserna som avsändare, säger Charlie Lundgren.

Även Annika Engström tror att samarbetet mellan de olika myndigheterna har bidragit till framgången.

Att det är flera olika myndigheter som har utvecklat kursen tillsammans har haft stor betydelse för genomslagskraften och spridningen, säger Annika Engström.

Webbkursen har även uppmärksammats utomlands, och i Finland har det gjorts en motsvarande kurs för yrkesverksamma efter svensk förebild.

NCK:s webbsida med information om webbkursen om våld
Webbkursens egen webbplats 

FAKTA:

  • Webbkursen om våld ger baskunskaper i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Kusen har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna gemensamt.
  • Alla kan gå kursen. Den är kostnadsfri och tar max tre timmar att genomföra.
  • Av de 50 000 som gått kursen har 10 600 gått den i grupp.
  • Vanligaste kategorierna bland användare: Socialtjänst 48 %, Hälso- och sjukvård och tandvård 16 %, Övriga (till exempel privatpersoner) 9 %, Studenter 8 %, förskola och skola 4 %.

Nyheter