”Mina gamla kunskaper räckte inte till”

2020-02-05

Rose-Nice Ferreira är barnmorska på BB Karolinska i Huddinge. Hon är en av dem som gick webbkursen om våld precis när den passerade 50 000 användare.

Varför har du gått webbkursen?Rose-Nice Ferreira som gick webbkursen om våld när den passerade 50 000 användare

– För många år sedan gick jag en kurs om våld i nära relationer men när jag nyligen mötte en svårt misshandlad kvinna i mitt arbete kände jag att mina gamla kunskaper inte räckte till. Jag saknade kunskap om hur komplext kunskapsområdet är.

Vad gav kursen dig?

– Jag fick fördjupad kunskap som hjälpte mig att ge kvinnan stöd. Den gjorde också att jag lärde mig mer om vart jag kunde hänvisa kvinnan samt att jag fick en aktuell bild av vem som gör vad i stödkedjan. Kursen visade på vad jag som sjukvårdspersonal har för ansvar och betydelse för den drabbade kvinnan.

– Men den största och viktigaste insikten som kursen gav mig är hur många kvinnor i Sverige som uppskattas ha utsatts för våld i nära relation. Sannolikheten att träffa en av dessa kvinnor är stor.

– Nu kommer jag att sprida aktuella kunskaper om våld i nära relationer på min arbetsplats.

NCK:s webbsida med mer information om webbkursen om våld
Nyhet om att webbkursen passerat 50 000 användare

Nyheter