Seminarium för att fira 50 000 användare av webbkurs

2020-02-11

Tisdag 11 februari anordnade NCK ett seminarium för att uppmärksamma att 50 000 personer har gått webbkursen om våld. Gun Heimer, chef för NCK, inledde dagen.  
– Det är fantastiskt med en kurs som fortsätter att leva vidare och hela tiden når ut till nya grupper.

Seminariet om webbkursen i NCK:s utbildningssal

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna Webbkurs om våld för drygt tre år sedan. I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Kursen är öppen för alla och man kan gå den enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Kursen har haft stor betydelse för att höja kunskapsnivån, i synnerhet bland yrkesverksamma, och antalet användare har sedan starten ökat stadigt. 11 februari anordnade NCK ett seminarium för att fira att över 50 000 användare gått webbkursen  

Gun Heimer som inledde seminariet om webbkursen i NCK:s utbildningssalGun Heimer inledde med att betona vikten av att arbetet mot våld bygger på forskning och erfarenhet.

– Utbildning och kunskap förändrar attityder. Vårt uppdrag är att göra vetenskapen förståelig för praktiker.

Magnus Seter, utbildningsproducent på webbyrån Houdini som har producerat kursen, berättade om hur ovanligt det är att man kommer upp i så pass många användare.

– Det är så stort att 50 000 gått kursen. Jag har jobbat sedan 90-talet med interaktiv utbildning och det här är den mest använda utbildningen som jag har varit med att producera.

Goda exempel på hur webbkursen används 

Dagen fylldes sedan med goda exempel på hur kursen används i verksamheter i olika delar av landet.

Sjuksköterskorna Tove Spångberg och Fanny Sundin berättade om hur de med hjälp av webbkursen genomfört en utbildningsinsats på akutsjukvårdens intermediäravdelning, AIMA, på Akademiska sjukhuset i Uppsala. De båda vidareutbildar sig inom akutsjukvård och de genomför utbildningsinsatsen som en del av sin magisteruppsats. Syftet är att få personalen att känna sig trygga i att ställa frågor om våld rutinmässigt till patienterna.

Alla undersköterskor och sjuksköterskor på avdelningen, totalt cirka 50 personer, har utbildats.

– Det är många kolleger på avdelningen som har sagt till mig att de har blivit förvånade över hur många ja-svar de får från patienterna sedan de börjat ställa frågor om våld, säger Tove Spångberg.

Stora andelen användare finns i socialtjänsten

En viktig framgångsfaktor som visades tydligt under seminariet är det ihärdiga arbetet att sprida kunskapen om att kursen finns. Västernorrland är ett av de län som har lyckats bäst. De har bland annat satsat på att utbilda utbildare ute i de olika verksamheterna. Flera kommuner i länet har dessutom tagit beslut om att alla chefer och alla anställda inom socialtjänsten ska gå kursen.

– Det gäller att hela tiden hålla frågan vid liv, påminna om att kursen finns. Den väcker även nya behov, man upptäcker att behövs nya rutiner i verksamheten och arbetet fortsätter, säger Hannah Kejerhag Oldenmark, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västernorrland. 

Även Norrtälje kommun är ett framgångsrikt exempel. Här har politikerna beslutat att alla yrkesverksamma och förtroendevalda ska ha grundläggande kunskap om våld i nära relationer och i satsningen används webbkursen om våld. Charlie Lundgren, strateg på Norrtälje kommun, berättade att över 1 000 personer, hälften av personalstyrkan och en del av de förtroendevalda, nu har utbildats.

Den stora andelen användare, 48 procent, arbetar inom socialtjänsten och 16 procent kommer från hälso- och sjukvården samt tandvården men det finns även andra verksamheter som har stor användning för kursen. Försäkringskassan har lagt upp kursen på sitt intranät och använder den som en del av sina internutbildningar

– Den finns med som föruppgift i våra lärarledda utbildningar, säger Sara Strandberg, kompetensutvecklare på Försäkringskassan.

Behovet av utbildning om våld fortsatt stort

Totalt har 697 av de anställda gått webbkursen via Försäkringskassans intranät.

– Jag tipsar även chefer om att de ska gå kursen, de ska ju ställa frågor om våld till sina medarbetare, säger Sara Strandberg.

Att NCK, länsstyrelserna och Socialstyrelsen tillsammans har utvecklat kursen är även det en nyckel till framgången, och utvecklingsarbetet fortsätter. Förutom själva kursen finns det på NCK:s webbplats nationella webbstöd för personal inom kommuner och hälso- och sjukvården som fungerar som ett komplement till utbildningen.

– Nu har vi kommit upp till 50 000 användare men arbetet fortsätter. Det är ofta stor personalomsättning i de här yrkesgrupperna så behovet av utbildning är stort. Dessutom når vi hela tiden nya grupper, säger Annika Engström, projektledare för webbkurs om våld på NCK.

NCK:s webbsida med mer information om webbkursen om våld
Intervju med barnmorskan Rose-Nice Ferreira som gått webbkursen 

Nyheter