Start för kurs om våld på avancerad nivå

2020-02-14

NCK ger under vårterminen för första gången en universitetskurs på avancerad nivå med fokus på särskild sårbarhet. Två av de drygt tjugo studenter som valt att gå kursen är Sara Byding som arbetar på Arbetsförmedlingen och Ulrika Hämberg som är AT-läkare.

Kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet” ger 15 högskolepoäng och för att gå kursen krävs kandidatexamen.

Sara Byding från Arbetsförmedlingen som deltar i den avancerade kursenSara Byding har tidigare gått två av NCK:s utbildningar: den tvärprofessionella kursen för yrkesverksamma och utbildarkursen. Hon har valt att gå den avancerade kursen för att hon arbetar med att få människor med funktionsvariation ut i arbetslivet.

– De tillhör grupperna som är i särskilt sårbar position och jag sökte kursen för att jag vill påverka min organisation och kunna sprida den kunskap som finns.

Ulrika Hämberg, som är AT-läkare i Norrköping, saknade kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på läkarprogrammet och har därför valt att utbilda sig vidare för att kunna möta våldsutsatta personer på ett tryggt sätt. Tidigare har hon gått NCK:s grundkurs i mäns våld mot kvinnor.

Ulrika Hämberg som är AT-läkare och går kursen på avancerad nivå– Jag vill bottna i de här frågorna eftersom jag har ett stort ansvar i mitt yrke. Patienterna ska känna att de kan prata med mig. 

Kursen är tvärvetenskaplig med föreläsare från olika discipliner, bland annat sociologi, statsvetenskap och medicin. Målet är att deltagarna ska kunna tillämpa både relevanta teorier och metoder i de verksamheter de jobbar i. Efter kursens första dag har både Sara Byding och Ulrika Hämberg fått ett positivt intryck även om Ulrika Hämberg tycker att det har varit en liten utmaning att sätta sig in i samhällsvetenskaplig och humanistisk teori.

– Jag har ju inte den bakgrunden utan jag är naturvetare, men det är spännande och roligt för mig att få tänka i de här banorna.

Kursen ges på halvfart under vårterminen 2020 och kommer att även ges under höstterminen.  

NCK:s webbsida om utbildningar

Nyheter