Karlshamn satsar mot våld under coronapandemin

2020-04-21

Alla medarbetare i Karlshamns kommun utbildas nu om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Grunden är Webbkurs om våld som utvecklats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna. En extra digital utbildningssatsning för förtroendevalda och allmänhet har genomförts under den pågående coronapandemin.

Kommunledningen i Karlshamn beslutade 2019 om en ny handlingsplan för folkhälsoarbetet. I handlingsplanen uppmärksammas särskilt våld i nära relation som ett folkhälsoproblem. Nu ska alla 3 200 anställda och hundratalet förtroendevalda i kommunen utbildas om våld, dessutom ska alla förvaltningar fatta beslut om rutiner för att förebygga och upptäcka våldsutsatthet. Satsningen pågår till och med 2021.   

Jonna Welander är kommunens samordnare för våld i nära relation. Jonna Welander som är samordnare för våld i nära relation i Karlshamns kommun

– Satsningen görs eftersom våld i nära relation är klassat som ett folkhälsoproblem och därmed inte bara något som socialtjänsten berörs av. Utsattheten finns överallt, i alla samhällsklasser, och det är därför givet att alla anställda ska ha samma kunskap. När satsningen är så bred signalerar vi också att våld i nära relation är prioriterat i kommunen och att vi har ett ansvar tillsammans för utsattheten, säger Jonna Welander.

Öppen föreläsning om våld

Under den pågående coronapandemin har en utbildning för förtroendevalda genomförts genom en digital föreläsning. Föreläsningen gjordes öppen för att även allmänheten skulle kunna ta del av den.

– Vi vet att isolering är en riskfaktor för våld i nära relation och isoleringen under pandemin kan göra att våldet ökar. Vi vill ge medborgarna en möjlighet att lära sig mer om våld i nära relation, kunskapen är en förutsättning för att upptäcka våld och ge stöd, säger Jonna Welander.

– Vi vill att samhället ska ha kunskap om våld och att den som är utsatt för våld vågar söka hjälp och bryter sin utsatthet. Ytterst är målet att kommunens medborgare mår bra.

Webbkurs om våld

Webbkursen om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den har utvecklats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Kursen vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom kommun, vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar. Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. 

NCK:s webbsida med mer information om webbkursen om våld
Webbkursens egen webbplats 

Nyheter