60 000 har gått webbkursen om våld

2020-06-05

Under första halvåret av 2020 har antalet användare av webbkursen om våld ökat med 50 procent jämfört med föregående år. En anledning till ökningen tros vara att fler använder sig av digital utbildning under coronapandemin. Totalt har nu 60 000 personer gått kursen sedan starten.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna ”Webbkurs om våld” för snart fyra år sedan. Kursen, som är kostnadsfri och öppen för alla, ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

I början av året anordnade NCK ett seminarium för att fira att 50 000 har gått kursen och nu har den på kort tid redan nått 60 000 användare. Jämfört med 2019 har antalet användare ökat med 50 procent under första halvåret 2020. En av de grupper som ökar mest bland användarna är studenter. Genom en förändring i högskoleförordningen som trädde i kraft 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor ett obligatoriskt krav i examensbeskrivningarna för åtta program, däribland jurist-, läkare- och socionomutbildningarna.

– Det har varit en tydlig ökning av användare under coronakrisen. Vi har fått flera förfrågningar från olika lärosäten under pandemin som vill ha förslag material och inspiration att använda när undervisningen sker digitalt, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

Kursen har även haft stor betydelse för att höja kunskapsnivån bland yrkesverksamma. Hälften av användarna arbetar inom socialtjänsten och den näst största användargruppen kommer från hälso- och sjukvården.

I Karlshamns kommun beslutades 2019 att alla medarbetare ska utbildas i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med webbkursen om våld som grund. Under coronapandemin har kommunen även gjort en extra satsning med en digital föreläsning för förtroendevalda. Föreläsningen var öppen så att även allmänheten kunde följa den.

– Det är ett bra exempel på hur kursen kan användas på olika sätt för att öka kunskapen i de här frågorna och samtidigt knyta an till den egna verksamheten, säger Annika Engström.

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Webbkursen har utvecklats och uppdaterats sedan starten. Just nu pågår en användarundersökning där alla nya deltagare under 2020 har möjlighet att delta.

­ ­– Den kommer ligga till grund för framtida utveckling av kursen, säger Annika Engström

NCK:s webbsida med information om webbkursen om våld
Webbkursens webbplats
Nyheten om Karlshamns kommun

Fakta:

  • Webbkursen om våld ger baskunskaper i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • Kusen har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna gemensamt.
  • Alla kan gå kursen. Den är kostnadsfri och tar max tre timmar att genomföra.

Vanligaste kategorierna bland användare:

  • Socialtjänst 44 %
  • Hälso- och sjukvård och tandvård 18 %
  • Studenter: 10 %
  • Övriga (till exempel privatpersoner) 8 %
  • Övriga myndigheter: 6 %

Nyheter