NCK:s verksamhet under 2019

2020-06-17

2019 års arbete vid Nationellt centrum för kvinnofrid har som tidigare år präglats av högt arbetstempo i en verksamhet som ständigt är i rörelse framåt för att vara till nytta för utsatta kvinnor och barn. Ta del av hela verksamhetsberättelsen och se en film om verksamheten.

Året inleddes med att Europarådets expertgrupp Grevio som utvärderar hur länderna följer Istanbulkonventionen presenterade sin rapport om Sverige. Grevio konstaterade att Sverige har en ledande roll i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, men pekade också på att mycket arbete ännu återstår, inte minst när det gäller utbildning av yrkesverksamma.

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är viktig för att kunna upptäcka, bemöta och hjälpa våldsutsatta. Under året har landets första högskolepedagogiska kurs rörande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer givits vid NCK. Totalt har 85 universitets- och högskolelärare och programansvariga lärare utbildats.

Tre helt nya universitetsutbildningar har skapats och givits på NCK under året. Även en ny universitetskurs på avancerad nivå har utvecklats. Webbkursen om våld som utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen och länsstyrelserna har sedan starten hösten 2016 nått drygt 49 000 användare.

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarade under året fler samtal än någonsin tidigare, 42 405 samtal. Stödtelefonen ger viktig information om våldets utbredning i samhället. Både utsatta och yrkesverksamma ringer för råd och stöd.

NCK:s verksamhetsberättelse 2019 (pdf, tillgänglighetsanpassad, 2020)

Nyheter