Samtalen till Kvinnofridslinjen fortsätter att öka

2020-07-09

Under första halvåret 2020 har Kvinnofridslinjen i snitt besvarat 130 samtal per dygn. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2019. Den senaste kännedomsmätningen från Nationellt centrum för kvinnofrid, som driver Kvinnofridslinjen, visar även att allt fler känner till stödtelefonen.

Samtalen till Kvinnofridslinjen har ökat för fjärde året i rad. Redan i slutet av 2019 märktes en ökning som har hållit sig under hela första halvåret 2020. I snitt besvaras nu 130 samtal per dygn.

– Det finns flera orsaker till att samtalen ökar. Bland annat finns en större kompetens inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten och allt fler känner till Kvinnofridslinjen, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för NCK.

Nyligen gjorde Nationellt centrum för kvinnofrid en nationell kännedomsmätning som visar att 54 procent av de tillfrågade kvinnorna känner till Kvinnofridslinjen. Det är en ökning med 12 procentenheter jämfört med senaste mätningen för två år sedan.

Strategiskt informationsarbete

NCK arbetar strategiskt med att nå ut med information om Kvinnofridslinjen till så många som möjligt via medier, informationsmaterial och marknadsföring.

– Under det senaste året har vi bland annat satsat på att göra kampanjer på flera olika språk, säger Åsa Witkowski.

Det märks även att allt fler yrkesverksamma känner till Kvinnofridslinjen. Antalet beställningar av informationskort och affischer om stödtelefonen har ökat under de senaste åren och det finns även stort intresse för NCK:s utbildningar för yrkesverksamma.

De som möter våldsutsatta i sitt arbete är även välkomna att själva ringa till Kvinnofridslinjen för stöd och rådgivning.

– Det kan vara bra att veta nu under semestertider när många är nya på jobbet, säger Åsa Witkowski.

Våld uppmärksammas i samhället

Hon tror att ytterligare en bidragande orsak till ökningen är att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer uppmärksammas allt mer i samhället. Frågan synliggörs i media på olika sätt och myndigheter och organisationer gör satsningar både för att uppmärksamma och motverka våldet.

– Det bidrar till att allt fler vågar sätta ord på sina upplevelser, säger Åsa Witkowski.

Kvinnofridslinjen har ännu inte märkt av någon förändring av antalet samtal som kan sättas i samband med coronapandemin. Tidigare erfarenheter visar att många söker hjälp först efter perioder då man varit hänvisad till hemmet, till exempel efter semestern. Det finns alltså en risk för att det kommer att finnas ett uppdämt behov av hjälp och stöd efter att isoleringen är över.

– Vi är beredda på att trycket till Kvinnofridslinjen kan komma att öka ytterligare, säger Åsa Witkowski.

Kvinnofridslinjens webbplats
Beställ material på Kvinnofridslinjens webbplats
Se och ladda ner informationsfilm om Kvinnofridslinjen

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01