Kunskapsbankens tioårsjubileum firas med webbinarium

2020-08-26

I år är det tio år sedan Nationellt centrum för kvinnofrid startade NCK:s kunskapsbank. Tisdag 22 september anordnar NCK ett webbinarium med aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor för att uppmärksamma jubileet. 

NCK:s kunskapsbank startade 2010 för att samla forskning och erfarenhetsbaserad kunskap från myndigheter om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer på ett och samma ställe.

Gun Heimer– Visionen var att skapa ett nav för arbetet med kvinnofridsfrågor och göra kunskapen mer tillgänglig, säger Gun Heimer, senior professor vid NCK.

I NCK:s kunskapsbank ryms allt från kortfattade ämnesguider till hela avhandlingar. I dag finns 70 ämnesguider och publikationer och material från 20 nationella myndigheter. Den mest lästa ämnesguiden är "Grov kvinnofridskränkning". 130 forskare från olika universitet och högskolor presenterar sin forskning och dessutom finns de målgruppsanpassade kompetensstöden Webbstöd för vården och Webbstöd för kommuner.

– NCK:s kunskapsbank är i ständig rörelse, den uppdateras i takt med att kunskapen utvecklas, säger Gun Heimer.

Tisdag 22 september uppmärksammas kunskapsbankens tioårsjubileum med ett webbinarium om aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor i Sverige − fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt. Gun Heimer är en av de medverkande.

– Det kommer att bli ett spännande webbinarium med forskning som visar på nya rön inom kvinnofridsområdet, säger Gun Heimer.

Filmer från webbinariet "Aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor"

Kortfilm som presenterar kunskapsbanken (01:39 minuter, textad på svenska)

Nyheter