Bokpaket följdes upp med goda exempel

2020-10-06

I fjol fick tusen chefer i Uppsala län ett bokpaket med utbildningsmaterial om våld. Vid ett webbinarium, anordnat av NCK och Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor i Uppsala, följdes arbetet upp.
–  Bokpaketen är en viktig satsning. Nu ska vi hålla i och hålla ut för att den ska komma ännu fler till del, säger Åsa Witkowski, tf chef för NCK.

Utbildningssatsningen ”Bokpaket till 1000!” startade på FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 25 november 2019. Tusen chefer i Uppsala län fick ett paket med utbildningsmaterial om våld, med särskild fördjupning om hedersrelaterat våld och förtryck. Bakom satsningen stod Länsstyrelsen Uppsala län, i samarbete med NCK.

Vid ett digitalt seminarium i mitten av september följdes satsningen upp. Fokus låg på att lyfta fram goda exempel på hur bokpaketen har kommit till användning under året som gått, och inspireras och lära av varandras arbete om våld inom olika verksamheter.

Målmedvetet engagemang

Elin Eriksson från Försäkringskassan i Uppsala berättade om det långsiktiga arbetet för att allt fler handläggare ska ställa frågor om våld. Främst har det handlat om olika utbildningsinsatser, men också om ett envist och målmedvetet engagemang.

– Det har varit en lång resa. Nya behov dyker hela tiden upp, och inte minst efterfrågas mer stöd och utbildning. Men mycket har hänt under de senaste åren, säger Elin Eriksson.

Hon framhåller också vikten av det interna perspektivet. Att om det finns medarbetare inom organisationen som är utsatta för våld, måste de också kunna få rätt stöd.

Folktandvården i Uppsala län hade under 2019 ett pilotprojekt på två kliniker, då alla patienter över 18 år fick frågor om våld. Det föll väl ut. Nästa steg för folktandvården är att ändra rutinerna på samtliga kliniker i länet, berättade chefstandläkare Anna-Cari Lindh.

–  Vårt mål är att breddinföra frågan som en del av hälsodeklarationen. Göra den till en naturlig del i undersökningen. Viktigt är också att personalen vet hur den kan hantera svaret. Tandvården kan hjälpa till att upptäcka våldet, och slussa vidare personen vidare till rätt vård, säger Anna-Cari Lindh.

Har ett samhällsansvar

Foto: Anders Badner 

Med på seminariet var också Randi Graungaard, kommundirektör i Tierps kommun. I Tierp har samtliga chefer inom kommunen fått ett bokpaket. Tanken är att varje chef ska informera sina medarbetare om innehållet, och skapa diskussion och ökad medvetenhet.

–  Vi som arbetar inom kommunen har ett samhällsansvar. Vi möter medborgare som kan vara utsatta för våld och som vi måste kunna bemöta på rätt sätt. Vi har även medarbetare som skulle kunna vara utsatta, säger Randi Graungaard.

Åsa Witkowski hoppas att satsningen på bokpaketen får en fortsättning och blir långsiktig.

–  Jag är oerhört imponerad av det arbete som bedrivs i Uppsala län och den samverkan vi har.  Nu ska vi ställa oss frågan: hur går vi vidare? 

Nyheter