Webbinarium för nationella stödlinjer

2020-10-19

NCK samlar en gång per termin representanter för nationella stödlinjer som drivs av myndigheter till ett seminarium. Den här gången blev det en digital träff och på programmet stod bland annat två föreläsningar med anknytning till sjukvårdsrådgivningen 1177.

Under höstens träff deltog stödlinjer med vitt skilda verksamhetsområden, såsom larmcentraler, Sluta röka-linjen och Välj att sluta som är en telefonlinje för den som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

– Oavsett stödtelefon så har vi mycket gemensamt i telefonrådgivningen som är värdefullt att diskutera tillsammans. Det är nödvändigt för oss alla att alltid arbeta med förbättringar sade Åsa Witkowski, verksamhetschef för Kvinnofridslinjen, som drivs av NCK.

Sofia Skogevall och Åsa Witkowski 

En gemensam nämnare är att många stödlinjer har frekventa uppringare, alltså personer som ringer upprepade gånger under lång tid. Dagens första programpunkt var en föreläsning av Sofia Skogevall från Mälardalens högskola. Hon presenterade en studie om frekventa ringare hos sjukvårdsrådgivningen 1177. Studien indikerar tillsammans med tidigare forskning att frekventa uppringarna ofta lider av psykisk ohälsa. I studien ingick en enkätundersökning om hur sjuksköterskor på 1177 upplevde samtalen och av svaren framkom att över hälften kände en oro över att missa något nytt brådskande symtom vid samtal med frekventa ringare. De önskade även mer kunskap.

– Bland de öppna svaren var det många som önskade längre tid för samtalen, mer kunskap om frekventa ringare och en strategi för hur den här typen av samtal ska hanteras, sade Sofia Skogevall.

Hon påpekade även att det är viktigt att fråga de som arbetar om vad de vill ha för hjälp i den här typen av frågor.

Vid seminariet föreläste även Carola Söderberg, vårdutvecklare på 1177 i Halland. Hon leder en utbildningssatsning om våld i nära relationer som innefattar sjukvårdsrådgivningen 1177 och ambulanssjukvården Halland. Under dagens sista programpunkt redogjorde Karin Sandell, informationschef på NCK, och Åsa Witkowski för regeringsuppdraget att driva, stärka och utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

Mer om utbildningssatsningen av 1177 i Halland

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01