Nytt magasin om att arbeta mot våld med tema utbildning

2020-11-24

Nu finns ett nytt nummer av NCK:s magasin ”Att arbeta mot våld” som vänder sig till dig som möter våldsutsatta i din yrkesroll eller på andra sätt arbetar med frågan. Den här gången är temat utbildning.

omslaget till magasinet Att arbeta mot våld tema utbildning med en man i blå tröja.Ökad kunskap om våldet och vad det får för konsekvenser är en förutsättning för att åstadkomma en förändring. Ett av de fyra målen i Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är just ”Förbättrad kunskap och metodutveckling”. Det är också en central del i det fleråriga regeringsuppdrag om utvecklingsmedel och nationellt kompetensstöd som NCK, Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och Barnafrid vid Linköpings universitet genomför tillsammans.

Inspiration till att öka kompetensen om våld

Det fjärde numret i serien berättar bland annat om socialtjänstens fältsekreterare i Mölndals stad som har utbildat skol- och fritidspersonal om våld i ungas nära relationer. Och om Karlshamn som ska utbilda alla anställda i kommunen, som en del i folkhälsoarbetet.Porträtt på informationschef Karin Sandell.

– Vår förhoppning är att reportagen ska väcka tankar och inspirera yrkesverksamma att arbeta vidare med att höja kompetensen på sina arbetsplatser, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Innehållet bygger på material från NCK:s metod- och kompetensstöd ”Webbstöd för kommuner” och ”Webbstöd för vården” som utvecklats i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen.

Du kan även läsa och ladda hem magasinet som pdf. "Att arbeta mot våld" tema utbildning (2020, tillgänglighetsanpassad pdf).

FAKTA

Magasinet "Att arbeta mot våld" tema utbildning lyfter fram betydelsen av kunskap i arbetet mot våld.

I magasinet får läsaren exempelvis ta del av en genomgång av de webbaserade utbildningar och stöd som finns och som rör kunskapsområdet.

Sedan tidigare finns tre nummer av magasinet, två med fokus på kommunernas arbete och ett med tema vården.

Samtliga magasin går även att beställa kostnadsfritt genom att mejla till: info@nck.uu.se

NCK:s webbsida med magasinet "Att arbeta mot våld" tema vården 

NCK:s webbsida med två utgåvor av magasinet "Att arbeta mot våld" anpassade för kommunerna

Nyheter