Gun Heimer tackades av med webbinarium

2020-12-10

Professor Gun Heimer tackades 8 december av som föreståndare för NCK med ett webbinarium. Medverkade gjorde bland andra jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, landshövding Göran Enander, sjukhusdirektör Eric Wahlberg och Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

Gun Heimer, som varit chef för verksamheten sedan starten av föregångaren Rikskvinnocentrum 1994, tackades av med webbinariet ”Långsiktigt, fokuserat och uthålligt – för kvinnors hälsa och mänskliga rättigheter”. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen inledde eftermiddagen: 

– Det finns få saker som är så viktiga att engagera sig i som mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är frågor som har avgörande betydelse för människors liv och kan ibland även rädda liv.

Den röda tråden för webbinariet var vikten av kunskap och utbildning om våld, något som Gun Heimer enträget arbetat för.

– Du visar tydligt hur samhället ser ut och vad som behöver göras och har lyft att det är kunskap hos yrkesverksamma och politiker som är nyckeln till förändring, sade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Verktyg till yrkesverksamma

Att ge yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete rätt verktyg togs upp av flera av de medverkande, bland annat Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet. Hon lyfte även NCK:s unika organisation med dubbel tillhörighet till Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset vilket ger närhet till både forskning och praktik.

– Tack vare ditt outtröttliga engagemang har NCK blivit ett nationellt kunskapscentrum, sa Eva Åkesson.

Hon belyste även arbetet med att samla aktuell forskning och tillgänglig kunskap från olika myndigheter i NCK:s kunskapsbank.

– Efter metoo blev efterfrågan på fakta och forskning om våldet stor och där har NCK tagit en självklar roll, sa Eva Åkesson.

Göran Enander, landshövding i Uppsala län, talade om vilken betydelse NCK har för arbetet mot våld.

– Våra kommuner, myndigheter och civilsamhället använder NCK:s utbildningar och material, inte bara i Uppsala län utan i hela landet. Vi har en lång väg att gå och vi behöver öka kunskapen hela tiden.

Forskning och kliniskt arbete

Gun Heimers forskning, från avhandlingen om hormoner under klimakteriet till prevalensstudien Våld och hälsa, belystes genom Kerstin Nilsson, som var Gun Heimers första doktorand och numera är seniorprofessor vid Örebro universitet, och Steven Lucas, docent i pediatrik vid Uppsala universitet.

Eric Wahlberg, sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset tackade särskilt för det kliniska arbetet.

– Du är en fantastisk förebild för vårdens arbete i hela Sverige. Vi känner att Akademiska sjukhuset har växt genom ditt arbete.

Från NCK talade verksamhetschef Åsa Witkowski och utbildningschef Ulla Albért, som båda på olika sätt tog upp Gun Heimers arbete med att bygga upp, utveckla och driva Nationellt centrum för kvinnofrid.

– Du har pekat ut kompassriktningen och sedan har vi tillsammans i ett team fyllt den med innehåll, sade Åsa Witkowski.

Strukturer och samverkan

Från politiskt håll medverkade Annika Qarlsson, riksdagsledamot (C) och Vivianne Macdisi, regionråd (S), som båda har suttit i NCK:s referensråd. De uppmärksammade att NCK tillhandahåller kunskap och fakta men även bidrar till bättre strukturer och samverkan i samhället.

Gun Heimers arbete för samverkan mellan myndigheter var något som syntes tydligt under eftermiddagen. Eva Lundström, överåklagare och områdeschef, och Lars Nylén, tidigare länspolismästare, rikskriminalchef och generaldirektör, belyste båda hur samarbetet har lett till framsteg i arbetet mot våld.

–  NCK:s arbete har gett en bättre bild av våldet. Ögon har öppnats, lagstiftning har skärpts, sade Lars Nylén.

Gun Heimer, som fortsätter arbeta på NCK på deltid som seniorprofessor, avslutade dagen med att tacka alla medverkande och sina medarbetare.

– Det har varit en fantastisk dag och det kommer att bli roligt att se den framtida utvecklingen på NCK.

Nyheter