Ett utmanande utbildningsår

2020-12-17

I mitten av mars beslutade Uppsala universitet om att övergå till distansundervisning och NCK ställde på kort tid om till digital undervisning. Alla kurser har kunnat genomföras som planerat och studenterna har tagit omställningen bra. Totalt har 1345 personer utbildats under året.
– Det har varit ett annorlunda utbildningsår som utmanat oss alla, säger Ulla Albért, utbildningschef på NCK.

Kurserna på Nationellt centrum för kvinnofrid har ofta deltagare från hela landet. Det märktes därför redan innan beslutet från Uppsala universitet om distansundervisning kom att det skulle bli svårt att genomföra utbildningarna på plats.

Skiftet till digital undervisning gick väldigt snabbt, i vissa fall från den ena dagen till den andra.

– På en föreläsning för polisens utredare av brott i nära relationer började alla deltagare plötsligt titta på sina telefoner. Det blev snabbt tydligt att det var en krissituation och alla var tvungna att ta sig tillbaka till sina hemorter. Nästa dag fortsatte vi kursen digitalt utan att ha tid att anpassa momenten men det gick bra och alla kunde genomföra kursen, säger Ulla Albért.

Stöd från IT-avdelningen

Till övriga kurser har det pedagogiska upplägget på kort tid planerats om ­­och tack vare stöd från universitetets IT-avdelning har övergången gått bra. Efter nio månader med distansundervisning har det blivit tydligt att vissa kursmoment passar bättre för digital undervisning än andra.  

​– Delar av det här kan vi tillvara till framtiden. Föreläsningarna fungerar bra digitalt. Våra föreläsare kommer från olika delar av landet och det är ju bra om det inte alltid behöver föreläsa på plats. 

Den del som är svårast att få till digitalt är diskussioner och samtal. Seminarier sker nu både som samtal via zoom och som skriftliga diskussioner via läroplattformen Studium.

​– Det är viktigt att ge plats för samtal när man undervisar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att man ska kunna processa kunskapen. Pedagogiskt är det bra att ses på plats eftersom det är svårare att uppfatta signaler när man bara ser ansiktet på en person. Studenterna säger även att de saknar att träffas.

1345 personer har utbildats

Under läsåret 2020 har 1345 personer utbildats genom NCK:s egna kurser eller genom kurser och föreläsningar på olika högskole- och universitetsprogram. En effekt av omställningen till distansundervisning är ett ökat söktryck på kurserna. Över 460 personer har till exempel sökt till vårterminens grundkurs om mäns våld mot kvinnor, en kurs som vanligtvis brukar ha runt 200 sökande.

Vårterminen planeras att genomföras digitalt i enlighet med de riktlinjer som finns, med reservation för eventuella förändringar.

NCK:s utbildningar 

Nyheter