”Behovet av insatser från samhället är stort”

2021-04-28

Under de senaste veckorna har mäns våld mot kvinnor fått stor uppmärksamhet och NCK:s expertkunskap varit efterfrågad både i mediesammanhang och i det politiska samtalet.
– Behovet av insatser från samhället är stort för att det ska kunna ske en förändring. Det NCK kan bidra med är framförallt kunskap och utbildning som vilar på vetenskaplig grund, säger Agneta Skoog Svanberg, tf. föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid.

De senaste tre åren har i snitt 15 kvinnor om året dödats i Sverige av en före detta eller nuvarande partner. Under april månad har fem kvinnor dödats under tre veckor vilket har lett till att det dödliga våldet fått stor uppmärksamhet både i medier och i den politiska debatten. Nationellt centrum för kvinnofrid har bistått med kunskap till medier och politiker bland annat genom att medverka i det politiska samtal som jämställdhetsminister Märta Stenevi samlade till 23 april.

– Det är positivt att frågan uppmärksammas och att det även har lett till handling, där faktorer som behöver åtgärdas har uppmärksammats. säger Agneta Skoog Svanberg.

I samhällsdebatten har brister och åtgärder på flera olika nivåer diskuterats och debatterats.

– Det som behövs är långsiktigt arbete på många olika områden samtidigt. Det är viktigt med kraftfulla åtgärder mot förövare och att markera att samhället tar frågan på allvar, samtidigt som kunskapen i samhället måste öka. Alla som möter en våldsutsatt kvinna i sitt arbete måste ha grundläggande kunskap om våld och veta vad hon eller han ska göra.

Under de senaste åren har intresset för utbildningar om våld i nära relationer ökat kraftigt.

– Vi märker att det finns en stor efterfrågan av kunskap om våld. 85 000 personer har gått webbkursen om våld och söktrycket på våra kurser är högt. Under det kommande året kommer vi att intensifiera vårt arbete med sprida den kunskap som finns för att nå ut till nya yrkesgrupper, säger Agneta Skoog Svanberg.

Webbkursen om våld 
NCK:s utbildingar 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01