NCK:s verksamhetsberättelse för 2020

2021-06-15

2020 års arbete på Nationellt centrum för kvinnofrid har starkt präglats av den pågående pandemin. I mars beslutades att all utbildning skulle bedrivas digitalt för att minska smittspridningen, seminarier blev webbinarier och en stor del av arbetet fick bedrivas på distans. Trots detta har verksamheten liksom tidigare år haft ett högt arbetstempo och omfattande produktion.

Risken för en förvärrad situation för våldsutsatta kvinnor i samband med pandemin har uppmärksammats stort i samhällsdebatten. NCK:s expertkunskap har varit efterfrågad båda bland medier och i det politiska samtalet. NCK har fokuserat på att nå ut brett med kunskap och information om arbetet mot våld och intresset har varit betydande från övriga myndigheter.

Under 2020 besvarade den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 46 723 samtal. Det motsvarar 128 samtal per dygn och är en ökning med tio procent sedan förra året. Intresset för att utbilda sig inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har fortsatt att öka och söktrycket till NCK:s kurser var rekordstort under 2020. Totalt gick 1 345 personer NCK:s kurser. På vårterminen gavs för första gången en kurs på avancerad nivå med inriktning på särskild sårbarhet.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front har NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna utvecklat en webbkurs om våld. På drygt fyra år har den nått totalt 75 000 användare och under 2020 ökade antalet nya användare med 75 procent jämfört med föregående år.

I september 2020 fyllde NCK:s kunskapsbank tio år och jubileet firades med ett livesänt webbinarium med aktuell forskning inom området mäns våld mot kvinnor. NCK:s kunskapsbank på webben är en ingång till forskningsområdet mäns våld mot kvinnor, en länk mellan forskning och praktik och en plattform där myndigheternas arbete samlas på ett och samma ställe.

Forskningsprojektet Våld och hälsa syftar till att kartlägga olika aspekter av våldsutsatthet bland kvinnor och män i Sverige. I oktober disputerade överläkare Mariella Öberg, obstetriker vid kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset och expert på NCK, med sin avhandling Exposed to violence vid Uppsala universitet.

I december tackades professor Gun Heimer av som föreståndare för NCK med ett webbinarium. Medverkade gjorde bland annat jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, landshövding Göran Enander, sjukhusdirektör Eric Wahlberg och Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

NCK:s verksamhetsberättelse 2020 (pdf, tillgänglighetsanpassad) 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01