Så hittar du till NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid har sina lokaler i ett av de äldsta husen på Akademiska sjukhusets område i Uppsala, ingång 17.

Karta till NCK

Till sjukhuset kan du ta dig på flera sätt:

Med buss

Information om busstrafik till och från Akademiska finns samlat på en särskild sida på Upplands Lokaltrafiks webbplats.

Med bil

Vägen till sjukhuset är skyltad. Parkeringsplatser finns i parkeringshus med infart från Sjukhusvägen mitt emot NCK, antalet platser är dock begränsat och kostnaden är 40 kr/timme. Parkering finns även på Studenternas idrottsplats, tio minuters promenad från NCK, till en kostnad av 7 kr/timme.