Utbildning om våld gör skillnad – sök våra kurser!

Bild på publiken vid en föreläsning.

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våldets konsekvenser är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande. Men också för att förändra attityder i samhället och arbeta förebyggande. Därför är utbildning en av hörnstenarna i NCK:s verksamhet.

NCK anordnar fortbildning för olika yrkeskategorier och kurser på universitetsnivå. Utbildningarna riktar sig till studenter och yrkesverksamma som möter våldsproblematiken i sitt arbete. NCK medverkar också i flera olika grundutbildningar på universitets- och högskolenivå samt tar fram utbildningsmaterial.

Just nu kan du söka till ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” samt anmäla dig till introduktionsdagarna för yrkesverksamma.  

För universitetslärare

NCK  ger vid två tillfällen under hösten 2019 kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvarig, studierektor vid de program som är berörda av ändringen i högskoleförordning. Fokus är på introduktion av kunskapsområdet, pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske på metodiskt olika sätt.

För studenter

Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor tas upp i varierande grad i grundutbildningar i dag. NCK erbjuder därför studenter som kommer att möta problematiken i sin framtida yrkeskarriär en grundkurs inom området. Grundkursen riktar sig bland annat till studenter som läser till hälso- och sjukvårdspersonal, socionom, jurist och lärare.

För yrkesverksamma

Utbildning för personer som i sitt nuvarande arbete möter våldsutsatta kvinnor och deras barn är en viktig del av NCK:s arbete. Bland yrkesgrupper som utbildas här finns läkare, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, jurister och socionomer med flera.

Intresset för utbildning om våld av redan yrkesverksamma har ökat markant på senare år. Detta som en följd av att kraven på att arbeta aktivt med att motverka våld i nära relationer och dess konsekvenser skärpts.

Genom utbildning kan personal som ofta kommer i kontakt med frågorna få tillgång till värdefull både teoretisk och praktisk kunskap.

Porträtt på Kjetil Rygg”Efter utbildningen på NCK känner jag mig mycket tryggare i mötet med patienterna och kan samtala med dem på ett annat sätt.”
Kjetil Rygg, psykiatrisjuksköterska

Porträtt av Julia Karmitsa”Det som var så bra var att man fick träffa andra professioner och få en större förståelse för deras arbetsområde och handlingsutrymme.”
Julia Karmitsa, socialsekreterare

Läs mer om vad deltagarna tycker om kurserna.

Webbkurs om våld

NCK har lanserat en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen riktar sig till socialtjänsten och andra personalkategorier som i sitt yrke möter kvinnor som utsätts för våld. Men även privatpersoner och andra intresserade kan gå den.

Läs mer om webbkursen
Gå direkt till kursen

Illustration av dataskärm som visar en sida ur webbkursen.

Utbildningsmaterial

NCK har tagit fram en egen lärobok, "Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar", som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor. Centrumet har dessutom producerat utbildningsfilmer.

Läs mer om NCK:s utbildningsmaterial

Relaterat

Kunskap obligatoriskt på sju program

Från och med 1 juli 2018 ändrades högskoleförordningen (1993:100) så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska införas i examensbeskrivningarna för ett antal utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. Det handlar om utbildningar till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. NCK arbetar inom ramen för ett regeringsuppdrag med att utveckla en modellkurs för universitetslärare med anledning av förändringen.
Läs nyhet om regeringsuppdraget
Läs om arbetet med modellkursen

Förfrågan och kontakt

En del av utbildningsverksamheten utgörs av utbildningsuppdrag från andra myndigheter och organisationer. NCK planerar utbildningssatsningar och/eller medverkar som föreläsare.

Är du intresserad av att anlita NCK för ett utbildningsuppdrag? Kontakta utbildningsadministratör Marie-Louise Holmström via e-post
marie-louise.holmstrom@nck.uu.se eller telefon 018-611 98 66.

Om du har några frågor om utbildningsverksamheten kan du höra av dig till oss via utbildning@nck.uu.se

E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

Utbildningschef: Ulla Albért, 018-611 98 63, 070-167 96 98
Utbildningsadministratör: Marie-Louise Holmström, 018-611 98 66
Utbildare: Malin Eriksson, 018-611 98 85, Anette Marklund, 018-611 99 34, Hadil Zainal Kamil, 018-611 91 34