Sök NCK:s kurser – utbildning om våld gör skillnad!

Åhörare under en föreläsning i en föreläsningssal på Uppsala universitet.

Hos NCK kan du läsa kurser på universitetsnivå om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kurserna riktar sig till dig som är student eller yrkesverksam. NCK anordnar även fortbildning för olika yrkeskategorier, samt medverkar i grundutbildningar på universitets- och högskolenivå. 

Aktuellt om utbildning på NCK

För yrkesverksamma

Utbildning för personer som i sitt nuvarande arbete möter våldsutsatta kvinnor och deras barn är en viktig del av NCK:s arbete. Bland yrkesgrupper som utbildas här finns läkare, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, jurister och socionomer med flera.

Intresset för utbildning om våld av redan yrkesverksamma har ökat markant på senare år. Detta som en följd av att kraven på att arbeta aktivt med att motverka våld i nära relationer och dess konsekvenser skärpts.

Genom utbildning kan personal som ofta kommer i kontakt med frågorna få tillgång till värdefull både teoretisk och praktisk kunskap.

Porträtt på Kjetil Rygg”Efter utbildningen på NCK känner jag mig mycket tryggare i mötet med patienterna och kan samtala med dem på ett annat sätt.”
Kjetil Rygg, psykiatrisjuksköterska

Porträtt av Julia Karmitsa”Det som var så bra var att man fick träffa andra professioner och få en större förståelse för deras arbetsområde och handlingsutrymme.”
Julia Karmitsa, socialsekreterare

Intervjuer med kursdeltagare om att gå NCK:s utbildningar

För studenter

Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor tas upp i varierande grad i grundutbildningar i dag. NCK erbjuder därför studenter som kommer att möta problematiken i sin framtida yrkeskarriär en grundkurs inom området. Grundkursen riktar sig bland annat till studenter som läser till hälso- och sjukvårdspersonal, socionom, jurist och lärare.

Fristående kurs på avancerad nivå

Kursen är tvärvetenskaplig och syftar bland annat till att ge verktyg för att arbeta med förändringsarbete som stärker skyddet för våldsutsatta i särskild sårbar position inom exempelvis myndigheter, svenska och internationella idéburna icke-statliga organisationer, utbildning, trossamfund och näringsliv.

För att gå kursen krävs kandidatexamen.

För universitetslärare

NCK ger även hösten 2021 den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvarig, studierektor vid de program som är berörda av ändringen i högskoleförordningen. Fokus är på introduktion av kunskapsområdet, pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske på metodiskt olika sätt.

NCK erbjuder två temadagar för universitetslärare samt kurs- och programansvariga. Sista november gavs en temadag om sexuellt våld, 9 december ges en temadag om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Webbkurs om våld

NCK har lanserat en grundläggande webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen riktar sig till socialtjänsten och andra personalkategorier som i sitt yrke möter kvinnor som utsätts för våld. Men även privatpersoner och andra intresserade kan gå den.

Webbsida om Webbkurs om våld
Webbplatsen för Webbkurs om våld

Illustration av dataskärm som visar en sida ur webbkursen.

Relaterat

Kunskap obligatoriskt på sju program

Från och med 1 juli 2018 ändrades högskoleförordningen (1993:100) så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska införas i examensbeskrivningarna för ett antal utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. Det handlar om utbildningar till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. NCK arbetar inom ramen för ett regeringsuppdrag med att utveckla en modellkurs för universitetslärare med anledning av förändringen.
NCK:s nyhet: "Nytt uppdrag att utbilda universitetslärare"
NCK:s nyhet: "NCK utvecklar modellkurs för universitetslärare"

Förfrågan och kontakt

En del av utbildningsverksamheten utgörs av utbildningsuppdrag från andra myndigheter och organisationer. NCK planerar utbildningssatsningar och/eller medverkar som föreläsare.

Är du intresserad av att anlita NCK för ett utbildningsuppdrag? Kontakta kursadministratör Viktoria Ahlgren via e-post viktoria.ahlgren@nck.uu.se eller telefon 018-611 98 66.

Om du har frågor om utbildningsverksamheten kan du kontakta oss via e-post utbildning@nck.uu.se

Utbildningschef: Ulla Albért, 018-611 98 63, 070 67 96 98
Kursadministratör: Viktoria Ahlgren, 018-611 98 66
Utbildare: Frida Svanberg, 070-167 99 91, Anette Marklund 070-167 96 99, Hadil Zainal Kamil, 072-999 92 86, Ivana Bragman, Susanne Mattsson, Sara Byding

E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-12-03