Introduktionsdagar för yrkesverksamma

NCK ger årligen introduktionsdagarna ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar”. Introduktionsdagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet eller frivilligorganisationer.

Introduktionsdagar 2020

Datum: 28–29 januari, 2020
Lokal: Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Sista anmälningsdag: 8 december 2019

Lunch intas på egen hand.
NCK bjuder på kaffe och te förmiddag och eftermiddag.

Innehåll

Introduktionsdagarna ger dig som yrkesverksam en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt olika perspektiv på samhällets ansvar. Dagarna lyfter även begreppet särskild sårbarhet. Att ha kunskap om mäns våld mot kvinnor är viktigt för att kunna ge våldsutsatta kvinnor ett bra bemötande, arbeta förebyggande, samt för att bidra till att förändra attityder i samhället.

Program för introduktionsdagarna 2020 (pdf)

Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66

Mer information:

Frågor: Marie-Louise Holmström, kursadministratör NCK
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Tel: 018-611 98 66