Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” ges med start varje höst och vår. Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Allmän kursinformation 

Kursbeskrivning: Kursen ger kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Som en del i kursen ingår även att urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion. 

Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet och andra myndigheter eller idéburna organisationer. 

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs. Arbetsgivarens medgivande behövs för att bli antagen till kursen.

KURSINFORMATION – höstTERMINEN 2021

Kursupplägg: Kursen pågår från och med vecka 36, 2021 till och med vecka 2, 2022. Undervisningen sker i form av tre kurstillfällen samt distansundervisning mellan kurstillfällena.

Det första kurstillfället sker digitalt via online-verktyget Zoom. Övriga kurstillfällen kan komma att ske på plats i NCK:s lokaler i Uppsala beroende på rådande pandemiläge. Mellan kurstillfällena använder vi Studium, Uppsala universitets webbaserade lärplattform, för redovisning av uppgifter, både i grupp och individuellt. Närvaro vid samtliga kurstillfällen är obligatoriskt liksom inlämning av alla hemuppgifter.

Datumen för kurstillfällena är: 
7–8 september
27–29 oktober
16 december

Ansökan till kursen är nu stängd. 

Övergripande kursschema:
Första kurstillfället – Grundläggande förståelse, 7–8 september 2021, kl. 09:00–16.30.
Andra kurstillfället – Fördjupad förståelse och samhällets ansvar, 27–29 oktober 2021, kl. 09:00–16.30.
Tredje kurstillfället – Reflektion, analys och tillämpning, 16 december 2021, kl. 09:00–16.30.

Tillgång till lärplattformen Studium för antagen student kommer att ges i mitten av augusti. 

Eventuell reservplats meddelas i slutet av augusti.

Kursplan: Kursplan för kursen Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp


Kontakt: 
Viktoria Ahlgren, kursadministratör
E-post: viktoria.ahlgren@nck.uu.se 
Telefon: 018-611 98 66

Senast uppdaterad: 2021-06-17