Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

NCK:s universitetskurs ”Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp” ges med start varje höst och vår. Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom kompetensområdet mäns våld mot kvinnor.

Allmän kursinformation 

Kursbeskrivning: Kursen ger kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Som en del i kursen ingår även att urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion. 

Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet eller idéburna organisationer. 

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier krävs. Arbetsgivarens medgivande behövs för att bli antagen till kursen.
 

KURSINFORMATION – HöstTERMINEN 2020

Kursupplägg
Undervisningen ges i en kombination av när- och distansundervisning. Distansundervisningen sker via Studentportalen som är Uppsala universitets webbaserade lärplattform. Närvaron är obligatorisk hela dagarna vid kurstillfällena. Även arbetet via lärplattformen är obligatoriskt.

Kursen pågår under vecka 36, 2020 – vecka 2, 2021.

Tre obligatoriska kurstillfällen äger rum under de tjugo veckorna.

Datumen för kurstillfällena är: 
1–2 september
21–23 oktober
8 december

Anmälan till kursen är nu stängd.

Kursplan 
Kursplanen hittar du här:
Uppsala universitets webbsida med kursplan för kursen Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp

Mer information

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66