Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Kursen syftar till att öka kompetensen hos blivande yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Allmän kursinformation

Ansvarig enhet: Nationellt centrum för kvinnofrid i samarbete med Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 3PE122

Behörighet: grundläggande behörighet

Kursen ges varje termin.

Kursinformation VT 2021

VT 2021. Kursen startar tisdag 2 februari.

Kursen ges på halvfart vecka vecka 5 – 14, tisdagar kl. 17.15 – 19.15/19.45 med start tisdag 2 februari. Före kursstart får antagna studenter tillgång till kursschema, kursplan och litteraturhänvisning via Studium.

Ansökan: Sker genom Högskoleverkets portal www.antagning.se. Webbanmälan är öppen 15 september – 15 oktober 2020.

Mer information:

Viktoria Ahlgren, kursadministratör
E-post: viktoria.ahlgren@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66