Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Kursen syftar till att öka kompetensen hos blivande yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Allmän kursinformation

Ansvarig enhet: Nationellt centrum för kvinnofrid i samarbete med Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 3PE122

Behörighet: grundläggande behörighet

Kursen ges varje termin.

Kursinformation hT 2021

HT 2021. Kursen startar tisdag 31 augusti.

Kursen ges på halvfart vecka 35 – 44, tisdagar kl. 17.15 – 19.15/19.45 med start tisdag 31 augusti. Mer information om kursen hittar du här: 
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=3PE122&typ=1

Ansökan: Sker genom Högskoleverkets portal www.antagning.se. Webbanmälan är öppen 15 mars – 15 april 2021.

Mer information:

Viktoria Ahlgren, kursadministratör
E-post: viktoria.ahlgren@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66

Senast uppdaterad: 2021-04-08