Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15 hp

Kursen riktar sig till personer med kandidatexamen. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Allmän kursinformation:

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet. Kursen ska ge förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågeställningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den syftar även till att ge fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom verksamheter som möter våldsutsatta personer.

Kursen bidrar därmed till att stärka arbetet med skydd för och omhändertagande av våldsutsatta personer i särskild sårbar position, förebyggande åtgärder inklusive insatser riktat mot förövarna vilket sammantaget bidrar till att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på sikt upphör.

Ansvarig enhet: Nationellt centrum för kvinnofrid
Högskolepoäng: 15
Kurskod: 3OG090

Kursen ges varje termin.

Behörighet: Kandidatexamen, minst 180 hp, med medicinskt, folkhälsovetenskapligt, religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt ämne, eller motsvarande, som huvudområde. Huvudområdet ska inkludera ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Kursinformation VT 2020

Kursen ges på halvfart med inplanerade kurstillfällen i NCK:s lokaler, Akademiska sjukhuset, ingång 17. De inplanerade kurstillfällena kommer att innehålla moment med obligatorisk närvaro. Datum för tillfällena är planerade till den 12-13 februari, 1-2 april och 6-7 maj, med reservation för ändringar. Schema och litteraturlista läggs ut senare i höst.

Se kursplan

Ansökan: Sker genom Högskolverkets portal: www.antagning.se. Sista ansökningsdag 15 oktober. 

kursinformation HT 2020

Kursen ges på halvfart med inplanerade kurstillfällen i NCK:s lokaler, Akademiska sjukhuset, ingång 17. De inplanerade kurstillfällena kommer att innehålla moment med obligatorisk närvaro. Datum för tillfällena är planerade till den 27 augusti, 23-24 september, 4-5 november samt 16-17 december, med reservation för ändringar. 

Den 27 augusti sker registrering i NCK:s lokaler då också information om kursen ges.

Övriga kurstillfällen innehåller föreläsningar och seminarier med obligatoriska undervisningsmoment.

Se kursplan

Schema och litteraturlista läggs ut senare i vår.

Ansökan: Sker genom Högskolverkets portal: www.antagning.se. Sista ansökningsdag 15 april.

Mer information:

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66