NCK-dagar för yrkesverksamma 2021

30 september och 1 oktober 2021 arrangeras NCK-dagarna för yrkesverksamma, två dagar med digitala föreläsningar. Dagarna erbjuder en introduktion till kunskapsområdet och fördjupning inom vissa ämnen där inbjudna forskare delar med sig av sin kunskap.

Dagarna ersätter de årliga introduktionsdagarna som NCK tidigare har arrangerat, men som inte kan genomföras under 2021 med anledning av restriktionerna.

NCK-dagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunala verksamheter, vården, rättsväsendet, myndigheter eller idéburen sektor. Dagarna är kostnadsfria.

Dag 1 är en introduktion till kunskapsområdet med tid för gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.
Dag 2 erbjuder fördjupningar inom vissa ämnen med inbjudna föreläsare och forskare.

Tid: cirka 09.00–16.00 (inklusive pauser och lunch)

Program

Program NCK-dagar för yrkesverksamma 2021 (pdf)(med reservation för att mindre ändringar kan ske)

Anmälan

Du kan anmäla dig till endast dag 1, endast dag 2, eller båda dagarna. Notera att separata anmälningar krävs för deltagande på båda dagarna. 

Anmälan 30 september (dag 1)
Anmälan 1 oktober (dag 2)

Antalet platser är begränsat. Är det fullt placeras du på väntelista och kontaktas i mån av plats.  

Länk till föreläsningarna och ett detaljerat program skickas ut till alla anmälda cirka en vecka innan dagarna.

Välkommen med din anmälan!

Kontakt 

Kontakta NCK:s utbildningsenhet på utbildning@nck.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-07-02