NCK-dagar för yrkesverksamma 2021

30 september och 1 oktober 2021 arrangeras NCK-dagarna för yrkesverksamma, två dagar med digitala föreläsningar. Dagarna erbjuder en introduktion till kunskapsområdet och fördjupning inom vissa ämnen där inbjudna forskare delar med sig av sin kunskap.

Dagarna ersätter de årliga introduktionsdagarna som NCK tidigare har arrangerat, men som inte kan genomföras under 2021 med anledning av restriktionerna.

NCK-dagarna vänder sig främst till personer som arbetar inom kommunala verksamheter, vården, rättsväsendet, myndigheter eller idéburen sektor. Dagarna är kostnadsfria.

Dag 1 är en introduktion till kunskapsområdet med tid för gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.
Dag 2 erbjuder fördjupningar inom vissa ämnen med inbjudna föreläsare och forskare.

Tid: cirka 09.00–16.00 (inklusive pauser och lunch)

Program

Program 30 september 2021, dag 1 (pdf)

Program 1 oktober 2021, dag 2 (pdf)

Anmälan är stängd

Båda dagarna är nu fullbokade, även väntelistan är fullsatt. Därför är anmälan till NCK-dagarna stängd. 

Om du har anmält dig till någon av NCK-dagarna men inte fått någon länk till webbsändningen, kontakta utbildningsenheten: utbildning@nck.uu.se

Kontakt 

Kontakta NCK:s utbildningsenhet på utbildning@nck.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-09-28