Utbildningsmaterial

Fotografi på lärobokenVåldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar

"Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar" är studentlitteratur som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor. Läroboken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom vård och medicin, samhällskunskap och juridik samt till redan yrkesverksamma och ideellt engagerade som vill vidareutbilda sig inom kunskapsområdet. Boken används som kurslitteratur på NCK:s universitetskurser.

Fjärde upplaga
Beställ boken från Adlibris.com
Beställ boken från Bokus.com
Läs ett utdrag ur boken på Studentlitteratur.se

Blott du mig älskarUtbildningspaket om våld i samkönade relationer

Utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" har tagits fram med syfte att öka kunskapen om våld i samkönade relationer. Till filmen hör ett pedagogiskt material i form av en manual. Tillsammans med rapporten "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (2009:2) utgör dessa ett utbildningspaket. Utbildningspaketet är tänkt att användas i utbildningar för personer som i sitt yrke möter våldsutsatta, till exempel inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och frivilligorganisationer.

​Läs mer om utbildningspaketet och se trailern

bild på usb-stickaDu kan beställa filmen och manualen på en usb-sticka genom att e-posta till info@nck.uu.se. En förutsättning är att den ska användas vid ett visst utbildningstillfälle och i ett icke kommersiellt sammanhang. Här kan du läsa och ladda ned rapporten Våld i samkönade relationer.
 

Att fråga om våldAtt ställa frågan om våld

Personalen inom hälso- och sjukvården har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts för våld. I NCK:s antologi "Att ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen" tydliggörs hur och när frågor om våld bör ställas i olika situationer inom den svenska hälso- och sjukvården. Som ett komplement till antologin finns ett paket med ett antal korta utbildningsfilmer och ett utbildningsmaterial.

Läs mer om uppdraget, materialet och se filmerna direkt på webben
Du kan även beställa filmerna och materialet genom att e-posta till info@nck.uu.se.

NCK:s material får ej användas i kommersiellt syfte.